P4 Göteborg om bygget vid Härlanda tjärn

Idag hölls ett öppet hus med information om byggstarten vid Härlanda tjärn. P4 Göteborg var med har låtit både närboende och företrädare för staden komma till tals. Magnus Bergström, projektledare vid fastighetskontoret fick frågan om bygget öppnar dörren för att nagga ännu mera i kanten på friluftsområdet. Svaret var: Inte som det ser ut nu.

Ett sådant svar är minst sagt oroväckande. Planområdet är nämligen långt större än den nu planerade bebyggelsen och den godkända planen kan användas för att expandera vidare ned mot Härlanda tjärn.

Lyssna på inslaget via denna länk.