Konstgräsplan tas bort i Skatås – blir reserv-parkeringsplats

Från den 1 januari i år går det inte längre att boka planerna med konstgräs i Skatås, de skall nämligen försvinna. På Göteborgs stads hemsida skrivs följande:

”Planen kan inte vara kvar i befintligt tillstånd då den är i dåligt skick och dessutom bidrar till spridning av mikroplast. Planen har tidigare varit föreningsägd och det har inte gjorts några åtgärder för att minska spridningen av gummigranulat till naturen. Detta är särskilt allvarligt då planen ligger i ett område som är riksintresse för friluftslivet och ett naturreservat.” Det sista påståendet, att det är ett naturreservat är lite förvånande, det ligger en bit österut! Göteborgs stad har avvisat förslag på att göra området kring Skatås till naturreservat, förmodligen med baktanken att ha det som markreserv. Däremot är området ett friluftsreservat, enligt beslut från 1970, något stadens företrädare inte vill kännas vid.

Det är nog mer än en besökare som undrat över beslutet att anlägga en gräsmatta av plast i Delsjöområdet! Nu skall dessa bort, men det skall inte bli riktigt gräs utan området skall förvandlas till en reserv parkeringsplats, antagligen blir infarten för bilarna via grusåttan. På stadens hemsida skrivs: ”Planen tas bort och ytan ska istället användas som parkering och uppställningsyta vid evenemang och liknande.”

Fotbollsplanerna anlades på Härlanda tjärns torvmossar när det under början av 1970-talet stod klart att Brudaremossens soptipp inte skulle stängas omedelbart och att sopor dessutom kanske var ett lite riskabelt underlag. Men om nu platsen är dåligt utnyttjad (d.v.s. bokad) skulle det vara mer lämpligt att ge området åter till naturen genom att till exempel anlägga ett våtmarksområde som skulle kunna göras tillgängligt för besökare och på ett pedagogiskt sätt kunna visa våtmarksområden under alla årstider. Det finns nästan en moralisk plikt för staden företrädare att utföra stordåd för natur- och kulturvärden i Delsjöområdet nu när man inom några veckor kommer att låta grävskoporna rulla in i naturen nära Härlanda tjärn.