Skolbygget vid Härlanda tjärn startar under januari

Det har nu kommit information om ett öppet hus där det skall presenteras information om byggstarten av bostäder och skola utmed Robertshöjds- och Smörslottsgatan. Fastighetskontoret har redan rivit garagen invid grusplanen vid Härlanda tjärn, markarbetet inför skolbygget skall inledas efter årsskiftet, alltså nu i januari.

Garagen är nu borta. Foto: Per Hallén 2019.

Öppet hus kommer att hållas i Brf Björkekärrs lokal, Trätorget, ingång på gaveln under Jerkstrands konditori. 21 januari kl 10-12 samt 17-19.