Fornlämning L2019:7544 Hög

Nu finns gravhögen vid Apslätten med i Riksantikvarieämbetets register och synlig via Fornsök. Registreringen av fornlämningen är resultatet av en guidad tur i Delsjöområdet för Stadsmuseets arkeologer, högen väckte stort intresse bland arkeologerna. Vi besökte även röjningsröseområdet norr om Skatås, som påminner mycket om det område i Kallebäck som undersöktes arkeologiskt under hösten. Även Stora Torp besöktes och där visades den gamla bytomten och stenmagasinet, en intressant plats som borde undersökas närmare.

Högen vid Apslätten (L2019:7544 Hög) beskrivs enligt följande i Fornsök:

Lämningstyp
Hög
Form: rund
Beskrivning av lämning
Hög, 10,5 m i diam och 0,5 m h. I ytan enstaka rundade stenar 0,15-0,25 m st.
Antikvarisk bedömning

Fornlämning
Rekommendation för antikvarisk bedömning

Fornlämning
Antikvarisk kommentar

Grad av skada

Ej skadad
Undersökningsstatus

Ej undersökt
Centrumkoordinater (SWEREF 99 TM N,E)

N 6400274, E 322870
Mätmetod

RTK, medelfel: 0 meter
Registreringsunderlag

Digitalt ortofoto. Noggrannhet på underlag: Upplösning 0.5 m
Höjd över havet

Min: 38 m, Max: 39 m
Datum för senaste fältbesök

2019-09-10
Terräng kring lämning

Relativt flack bergssluttning. Lövskog med markvegetation och intilliggande promenadstigar.
Vegetation på lämning

3-4 medelstora lövträd samt mindre grupper av hassel.

En kommentar

  1. Kul, tittade på den vid en vandring med dig för rätt många år sedan.

Kommentarer är stängda.