Kretslopp och vatten gräver vid Brudaremossen

Det pågår sedan några veckor ett arbete vid Brudaremossen, det är Kretslopp och vatten som bygger ut ledningar som skall samla in förorenat lakvatten från den gamla soptippen. Det förorenade vattnet kommer att ledas till det nya reningsverket. Arbetet påverkar delar av motionsspåret kring Brudaremossen, men allt skall återställas igen när det hela är klart i februari 2020.