Skolbygget vid Härlanda tjärn – nu rivs garagen

Nu har rivningen av garagen invid grusplanen vid Härlanda tjärn inletts. Dessutom har det satts upp markeringar för den tomt där den nya skolan skall byggas. Större delen av skolan kommer inte att stå på den nuvarande grusplanen utan i det som idag är skogsmark, för drygt 10 år sedan tänkt att bli naturreservat men det fanns inget hot mot området så skydd var inte nödvändigt, så argumenterade företrädarna för Göteborg den gången. Nu har alltså första steget mot att exploatera området tagits.

Foto: Per Hallén 2019.
Istället för skog vid sidan av 8:an kommer 5-6 våningar höga byggnader att uppföras hela vägen ned mot grusplanen. Foto: Per Hallén 2019.
Skolan kommer inte att stå på grusplanen utan i skogen in till höger, grusplanen blir troligen skolgård m.m. Foto: Per Hallén 2019.