Första spadtaget för radiohuset 1968

Radiotjänst började 1945 att planera för ett nytt eget hus i Göteborg, det skulle dock dröja 23 år innan arbetet med det nya huset kunde inledas. (Arbetet 22 mars1968) Idag är alla spår efter radio- och TV-huset borta, det enda som minner om den stora byggnaden är gatunamnen i det nya bostadsområdet Örgryte Torp.

Under rubriken ”Flicktrio tog första spadtaget för radiohuset vid Delsjövägen” berättade Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning om händelsen.

”Tre flickor i blå skyddshjälmar och orangefärgade overalls hoppade på torsdagsmiddagen ur en gul grävskopas käftar och satte var sin blå spade i marken strax nedanför TV-huset vid Delsjövägen, där Sveriges Radio nu äntligen fått tillstånd att uppföra sitt 29-miljonersbygge. Den färgglada bilden kunde mycket väl symbolisera det faktum att det radiohusbygget från början utrustas för TV-färgstandard.

Men de tre flickorna  – Tina Möller från den lyriska linjen vid Staten skola för scenisk konst, Yvonne Wallin från Journalisthögskolan och Inga-Lill Svensson från Chalmers avdelning för elektronik – skulle egentligen symbolisera de tre olika verksamheter som ryms i ett radio- och TV-hus, nämligen scenisk konst av olika slag, nyheter och samhällsfrågor samt den alltmer fulländade teknik som kommer till användning.

Väl förberett

– Det här nybygget måste nog anses vara ovanligt väl förberett, sade distriktschefen John Forsberg i det korta anförande som föregick premiärgrävningen och minde bl a om att radiohuset var på tal redan år 1945. Innan man emellertid ”talat” färdigt kom TV in i bilden, och så uppstod det ytterligare dröjsmål för projektet.

Arkitekt SAR Bertil Löndahl är nu den elfte projekteringschef som satts in på uppgiften, sade hr Forsberg. Och med de många utmärkta tekniska medarbetare distriktschefen nu förfogade över var han säker på att det länge efterlängtade radiohuset inte skulle svika de förhoppningar som man knyter till det.

Ur Arbetet 22 mars 1968.

Möjligt hinna ifatt

Yngve Kullenbergs Byggnads AB står som generalentreprenör för bygget, som ritats av WAAB Whites arkitektkontor. Visserligen sattes spaden i jorden ett halvår efter den beräknade tiden, men det är möjligt att man kan hinna fatt och bli färdig med bygget i juni 1970. Därmed ligger man när i tid med både TV 2 och färg-TV.

I det nuvarande radio- och TV-huset har man en personal på 115 personer, vilket väntas bli fördubblad då nybygget står klart och är funktionsfärdigt. En hel del skall rivas av den gamla byggnaden och några lokaler har redan utrymts frö den saken skull. Man räknar med  att det skall uppstå en del svårigheter för inspelningarna under den tid det störande pålningsarbetet pågår utanför husknutarna och måste i hög grad anlita de barracudatälten.

Vid den enkla, men högst TV-mässiga, cermonin vid Delsjövägen på torsdagen var bl a direktionsledamoten i Sveriges Radio Johan von Utfall, Göteborgs stadsfullmäktiges ordförande kapten Hans Hansson, ing Yngve Kullenberg samt arkitekt SAR Rune Falk, närvarande.” (GHT 22 mars 1968)

Sommaren 1970 var dock inte allt klart, delar av verksamheten flyttade in men det skulle dröja till hösten 1971 innan huset skulle vara i full drift. Fram tills dess skede mycket av produktionen i tennishallarna i Lilla Torp. (GHT 15 september 1970)


Bilden i sidhuvudet är hämtad ur GHT 22 mars 1968. Bildtexten lyder: ”Nersläppta från en grävskopa tog på torsdagsmiddagen tre flickor de första spadtagen för Sveriges Radio-TV:s stora nybyggnad vid Delsjövägen. Den förväntas stå klar ungefär samtidigt som TV 2 och färg-TV startar, dvs sommaren 1970. Flickorna är fr v Tina Möller, Yvonne Wallin och Inga-Lill Svensson och åskådarna ingenjör Yngve Kullenberg, direktör Johan von Utfall och distriktschef John Forsberg.”


 

Referenser

Tidningar

Arbetet

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)