Det nya reningsverket – rostigt från starten

Det nya reningsverket nära Brudaremossen har nu till stor del fått sin fasad. Det verkar som om man redan från start har lyckats sätta upp rostig plåt på väggarna. Tanken är väl att det skall ”smälta in” bättre. Då byggnaden står vid en gammal soptipp förefaller rostig plåt som ganska lämpligt, ser ut som om den återvunnits ur tippen.

Foto: Per Hallén 2019.

Länkar till tidigare inlägg om reningsverket:

Det nya reningsverket vid Brudaremossen tar form

Bilder från nya reningsverket 18 augusti 2018

Bilder från nya reningsverket

Bilder från det nya reningsverket vid Brudaremossen

Det nya reningsverket vid Brudaremossen

Reningsverket vid Brudremossen skall nu börja byggas

Det nya reningsverket vid Brudaremossen

Tunga transporter vid Brudaremossen

Ny VA-ledning grävs vid Brudaremossen