Spången över Svedsmossen repareras

Just nu pågår arbetet med att reparera spången över Svedsmossen söder om Stora Delsjön. Nya plankor läggs ovanpå de gamla. Åtgärden lär väl för en tid förhindra att spången ytterligare sjunker ned i mossen. Skall bli intressant att se om man lägger på någon form av ”hönsnät” för att minska risken för halka på spången.

Foto: Per Hallén 2019.