Tjuvfiskarna fann foreller

Denna söndag skall vi bege oss tillbaka till 1965 och försöket att i hemlighet plantera ut regnbågsforeller i några av Delsjöområdets mindre sjöar. Det visade sig dock att Göteborgs tjuvfiskare var välinformerade och samlades i stort antal i Delsjöområdet!

”I hemlighet har skogssällskapet i Göteborg företagit rotenonbehandling av fyra små tjärnar i Delsjöreservatet norr om Delsjöarna och för 14 dagar sedan planterad man in en stor mängd regnbågsforeller. Man hoppades att ingen tjuvfiskare skulle märka något utan att fiskarna som är uppväxta i fiskodlingar och alltför begivna på att nappa ännu, skulle få förvildas i fred till i sommar då man ämnar börja sälja fiskekort.

Men det dröjde inte länge förrän sjöarnas plötsliga fiskerikedom uppmärksammandes. På kort tid har fiskevakterna gripit över 20 tjuvfiskare. Dessa har fråntagits sin utrustning och samtliga har åtal att vänta för olaga fiske.

Tidigast 1 juli öppnas de fem småsjöarna för sportfiske med lättspinn och fluga för allmänheten. Det gäller Östra och Västra Långvattnet, Björketjärn och Odensvaletjärn. Tjärnarna kommer allteftersom de utfiskas att förses med ny ädelfisk, man hoppas få dit laxöring och bäckröding vid sidan av regnbågsforellerna. Fiskekorten kommer att kosta ca 10 kr. för dag.” (GHT 26 maj 1965)

Källa

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

 

Bilden i sidhuvudet visar Svarttjärn där det idag råder fiskeförbud, men det beror på att vattnet är förorenat efter många års utsläpp från Brudaremossen. Foto: Per Hallén 2018.