Lämningar efter stenålderns bönder har hittats i Kallebäcksområdet

Under onsdagseftermiddagen (2 oktober) höll Stadsmuseets arkeologer Karolina Kegel och Ulf Ragnesten en visning av utgrävningen som pågått några veckor av röjningsröseområdet vid Kallebäcks höga, eller Skårs höga som det står på dagens kartor. Anledningen till utgrävningen är förslaget att bygga en ny skjutbana – som det har berättats om här tidigare. Hur det blir med den anläggningen är ännu ytterst oklart men en arkeologisk undersökning var en förutsättning och den har nu genomförts.

Det finns inte många registrerade röjningsröseområden i Göteborg men troligtvis finns det långt fler än de som hittills prickats in på fornminneskartan. Vid inventeringen av området hittades flera rösen, det kunde röra sig om rester efter röjning av marken inför odling men det skulle också i några fall kunna vara gravar. Endast en utgrävning skulle kunna ge närmare besked.

En grävning har nu alltså genomförts och Karolina Kegel och Ulf Ragnesten visade under onsdagseftermiddagen runt i området.

Området med röjningsrösen. Foto: Per Hallén 2019.
Karolina Kegel inleder visningen. Foto: Per Hallén 2019.

Områden med röjningsrösen är ofta svåra att tolka och det kan finnas spår från många olika tidsåldrar. Människor har återvänt gång på gång till bra odlingsmark så det kan finnas lämningar från många årtusenden på en och samma plats. Här i Kallebäck väntades fynd från järnåldern, alltså för dryga två tusen år sedan, i detta område. Till en början hittades inte mycket av fynd, inte ens träkol efter eldar hittades. Det var lite märkligt då det annars är vanligt med ett brandlager i denna typ av fornlämning, skapade då skogen röjdes för att bereda plats för odlingen. Här tycks det som om marken redan var öppen och i stort sett trädlös när röjningsrösena kom till, det var oväntat. Bristen på fynd av träkol gör att det blir svårare att datera. Men under de senaste dagarnas arbete på platsen gjordes ett betydelsefullt fynd som får betydelse för tolkningen av området, en stor hög med slagen flinta hittades samt spetsen av en skära. Äntligen påträffades alltså föremål som går att datera och det är ett fantastiskt fynd, områdets historia flyttades från år noll enligt vår tideräkning tillbaka till 1700 år före Kristus och gränslandet mellan yngre stenålder och bronsålder. Därmed finns alltså fynd som är samtida med hällkistan i Kallebäck som ligger knappt en halv kilometer bort från de nyupptäckta fornlämningarna.

Ulf Ragnesten visar och berättar om fynden. Foto: Per Hallén 2019.
Avslagen flinta som visar på ett mycket avancerat arbete med stenen, typiskt för yngre stenålder. Förmodligen är detta en rest av redskapstillverkning samt när man behövde vässa sina redskap. Foto: Per Hallén 2019.
Ulfs finger visar på spetsen av den skära som hittades på platsen. Man kan nästan höra stenåldersjordbrukarens svordom än idag….! Foto: Per Hallén 2019.
Den övre delen av området där det hittats mycket sten, men inga föremål. Foto: Per Hallén 2019.

Området utmed den gamla Boråsvägen är utan tvekan mycket intressant och lär vila på fler hemligheter. Utanför det område som nu har undersökts har fler rösen samt en tidigare okänd grav upptäckts. Undersökningen av detta område har visat att röjningsrösena kan vara mycket gamla och det har givetvis betydelse även för röjningsrösena söder om Skatås och för området kring Delsjökolonin. Under den senaste veckan har det även påträffats en del träkol i marken, det kommer att göra det möjligt att få fram dateringar. Kanske är det rester efter järnålderns bönder som röjde i området, eller så väntar nya överraskningar när dateringarna från C14 dateringarna är klar om några månader. Det lär sedan dröja ytterligare en tid innan rapporten kommer ut på Stadsmuseets hemsida, givetvis kommer den även att presenteras här på Delsjöområdets historia liksom alla andra tänkbara upptäckter som görs i området.

Foto: Per Hallén 2019.

 

 

En kommentar

Kommentarer är stängda.