8 kilometer i Skatås

Idag är det dags för 8 kilometersspåret i Skatås, kort och gott 8:an. Det är en grusad väg som inte från början var tänkt som ett motionsspår. Nästan hela sträckan byggdes som ett nödhjälpsarbete under mellankrigstiden för att sysselsätta arbetslösa. Tanken var sedan att vägen skulle användas för att hämta ut timmer ur staden skogar. Därför är vägsträckorna ofta raka och med bara några få backar. Trots den ganska trista utformningen är det förvånansvärt många som springer och går denna väg. För att undvika all risk för trängsel gav jag mig ut kl 5.40 på denna väg som jag normalt helt undviker att beträda. Nu kommer det att dröja några veckor innan nästa film produceras i avvaktan på lite höstfärger (förhoppningsvis).