Storslagna planer för Kåsjöbadet 1966

I en artikel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1966 berättades om Partille kommuns storslagna planer för Kåsjöbadet med omgivningar under rubriken ”Kåsjöbadet blir stort fritidsområde med idrottsplaner och småbåtshamn”.

”En ny stor insjöbadplats kommer göteborgstrakten att få inom de närmaste fem åren. Det är Kåsjö badet, som av Partille kommun skall byggas ut kraftigt. Till den första etappen — parkeringsplatser och nya omklädningsrum bl a — har kommunen redan anslagit 232.000 kr. Dessa anläggningar blir färdiga till nästa sommar. I ett längre perspektiv planerar man att förvandla badplatsen till ett stort fritidsområde med bl a idrotts- och lekplaner, fritidsgård och småbåtshamn.

Utbyggnaden av området kring Kåsjöbadet har planerats av stadsarkitekt Nils Marby, arkitekt Knut von Geijer och teknolog Hasse Antonsson på stadsarkitektkontoret i Partille. Planen — som lades fram i slutet av förra året efter ett drygt ettårigt utredningsarbete — godkändes i våras av byggnadsnämnden i Partille.

Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 juli 1966

ONT OM PARKERINGSPLATSER

Kåsjöbadet är redan nu flitigt anlitat, både av partillebor och göteborgare, som uppskattar det ovanligt klara vattnet i sjön. Bryggor, hopptorn och omklädningsrum är ganska nyanlagda. Men det stora problemet är parkeringsplatser — utefter Landvettervägen får det bara plats ett fåtal bilar.

— I första etappen bygger vi ut parkeringsplatserna så att de rymmer 500 bilar, säger stadsarkitekt Marby. Vi utnyttjar terrängen öster om Landvettervägen. Enligt planen skall de fogas in i naturen så mjukt som möjligt — vi behöver inte spränga särskilt mycket. Berget skall i stället utnyttjas som fundament för en gångbro över vägen från parkeringsområdet. Gångbron ingår i en senare etapp liksom bl a en gångtunnel. Tanken är att Landvettervägen vid badet skall bli helt fri från korsningar i samma plan.

BARNBAD

Den nuvarande badplatsen, som ligger på en udde, blir i framtiden framförallt ett barnbad. Strandremsan utmed den närbelägna viken fram t o m den s k Koudden blir huvudbadplatsen. Enligt planen skall man där också anlägga en brygga för småbåtar, framför allt optimistjollar och liknande, som byggs på egen hand av många ungdomar i Partille i en verksamhet som kommunens fritidsnämnd bedriver. Träbryggan skall också tjäna som en del av en promenadväg runt hela området.

På Koudden planerar man bl a basketbollplan, badmintonplan, fotbollsplan och en öppen plats med servering, som kan användas t ex till konserter, dans och liknande arrangemang. Dessa projekt ligger dock ca fem år framåt i tiden. Ännu längre fram diskuteras en fritidsgård bortanför Koudden och en campingplats på nästa udde. På västsidan av Koudden skall sluttningen huggas ren från träd — det blir på sommaren en solsluttning och på vintern en skidbacke. Detta kommer att ske redan till nästa år.

— Vi hoppas att Kåsjöområdet inte bara skall bli en badplats utan en naturlig inkörsport i Delsjöreservatet, som kan utnyttjas alla årstider, säger arkitekt Marby.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 juli 1966)

Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 12 juli 1966