Angreppet mot Härlanda tjärns entré har börjat

Det dröjde inte lång tid efter att Mark- och miljööverdomstolen släppt fram exploateringsplanen vid entrén till Härlanda tjärn innan de första maskinerna sattes i arbete. Just nu rör det sig om att undersöka marken, man kan fråga sig om sånt inte borde ske innan en plan upprättas. Thomas Andersson fångade maskinen i arbete den 15 juli.

Ett antal träd har också märkts med siffror i området som skall huggas ned för att ge plats åt vändplats för buss – som Västtrafik inte kommer att trafikera.

Trädet närmast i bild skall bort, likaså all grönska bortanför grusplanen, det är nämligen där 4-6 våningar höga skolbyggnader och en idrottshall skall uppföras parallellt med 8:ans motionsspår. Grusplanen skall till större delen bli skolgård.

Skolan med tillhörande bostadsområde är en del av Bostad2021, en satsning inför Göteborgs 400-års jubileum. Ett firande där vi nu kan inkludera ett ignorerande av 1970-års skydd av Delsjöområdet från bebyggelse. Händelserna kommer givetvis att skildras här på Delsjöområdets historia. Alla ni som passerar området får gärna skicka in egna bilder om ni observerar nya förberedande arbeten, tillsammans kan vi åtminstone dokumentera det som händer. (Kontaktformulär)