Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd i fråga om planen för området vid Härlanda tjärn

Idag är det en dyster dag för alla som tycker om Delsjöområdet. Det kom nämligen ett besked från Mark- och miljööverdomstolen: ”Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.”

Detta beslut kan inte överklagas, därmed kan staden nu börja bygga bl.a. skolan inom det område som skyddades som friluftsreservat 1970 och därefter har varit en del av ett planerat naturreservat. Men det senare behövdes inte då området inte är/var hotat enligt Göteborgs stads företrädare, som nu alltså kan skicka in grävskoporna i Delsjöområdet. Hur kommer det att gå med resten av Delsjöområdet – en stor del av Apslätten invid Kålltorp är enligt gällande stadsplan industriområde. Om inte skyddet från 1970 gäller (har inte med ett ord behandlats av vare sig staden eller domstolarna) är faktiskt hela den västra delen av Delsjöområdet nu möjlig att bebygga!

 

 

 

%d bloggare gillar detta: