Plocka inte ris och stör inte fåglarna!

Denna påskdag presenteras två tidningsartiklar på temat ”åverkan på stadens skogar”. Den första är från 1932 och berör Delsjöområdet direkt då två damer som plockat björklöv vid Härlanda tjärn åtalades. Den andra artikeln från 1967 visar att problemet med åverkan på skogarna fanns kvar. Risken att bli åtalad idag är nog minimal, men förhoppningsvis avstår de flesta ändå från att bryta kvistar av träden till exempelvis påskriset.

”Skogsnämnden inskärper förbudet mot åverkan på staden skogar.

Två damer från Göteborg, som plockat var sin knippa björklöv utåt Härlanda tjärn, ha fått stämning inför rådhusrätten för åverkan på stadens skogar. Hos poliskammaren ligger vidare en hel rad anmälningar mot personer, som brutit sig knippen av kvistar från olika lövträd inom staden skogar.

Det är Göteborgs stad skogsnämnd, som sålunda tagit i på skarpen mot ofoget att vid vandring genom skogsmarkerna bryta kvistar och grenar av levande träd och buskar. Nämnden har utfärdat varningar till allmänheten, men då detta icke hjälpt har man sett sig tvungen att genom skärpt bevakning och skadegörarnas befordran till laga näpst inpränta hos allmänheten att det är förbjudet och brottsligt att bryta kvistar i skogen.

Trädens blad och blom äro vackrast på sin plats i naturen. Kvistar kunna väl brytas utan att någon skada åstadkommes, om brytningen sker med förstånd, men med den omfattning, som kvistbrytning får i omgivningen av en stor stad, om den tillåtes, vållas stora skador. Fullständigt nedbrutna och lövbefridade ungträd ge också sorgligt bevis på oförstånd och förakt för naturen hos kvistplockarna. Under sådana förhållanden är ett strängt vidhållet förbud mot åverkan, om än aldrig så obetydligt, nödvändigt. För att inskärpa att förbudet gäller, gör skogsnämnden nu anmälan till polisen mot var och en, som i ifrågavarande hänseende försyndar sig.

Alltså, promenera gärna i skogarna och njut av dem, men låt i gengäld träd och buskar slippa oskadda från besöket.” (GHT 8 juni 1932.)

”Aktuellt, förbudet: Bryta grenar – ta fågelägg

Att bryta kvistar och ris på andras marker och naturligtvis också i stadens parker och planteringar eller i sådana naturparker som Delsjöreservatet är förbjudet enligt lag. Det kan vara frestande nu när björklövet håller på att spränga knopparna och doftar som härligast. Trots förbudet händer det att hänsynslösa eller tanklösa människor, både unga och till mogen ålder komna, bryter och sliter sönder buskar och träd för att få några kvistar att sätta i en vas och kasta bort efter några dagar. Hade de fått sitta kvar på trädet skulle de blivit till glädje för många och längre. De savdroppande, stympade grenstumparna som blir kvar är inte till glädje för någon. Man blir bara ledsen och arg när man ser vandaliseringen, som kan stå förövaren dyrt, om det blir anmält.

Aktuellt är också förbudet att röra fågelbo, ägg och ungar, i lag stadgat och gällande alla våra fåglar med några få undantag. Äggsamlande är alltså straffbelagt. Ändå förekommer det att äg och bo av våra mest sällsynta fåglar är hotade. Pilgrimsfalkparet i Halland, det enda som finns kvar av en tidigare hygglig stam, har fått sitt bo rövat ett par år i sträck och i år har plundrarna också hållits sig framme men jagats bort. Nu är vakthållning ordnad dygnet runt och 1000 kr i belöning utlovas till den som kan ta fast boplundrarna.

Ta det alltså försiktigt i markerna med att bryta grenar och undvik störa häckande fåglar. Många skygga fåglar återvänder aldrig till boet om de blivit skrämda från det. Och besök vid ett fågelbo kan leda dit fiender – kråka, katt, grävling, räv eller buspojkar – och boet blir ödelagt även om äggen får vara i fred för er. Harungar och rådjurskillingar ska man inte heller röra vid. De klarar sig vanligen även om de ser övergivna ut men har kanske ingen chans om ni rört vid och märkt dem med mänsklig vittring.

KLJ” (GT 4 maj 1967)

Referenser

Tidningar

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)

Göteborgs-Tidningen (GT)