Skogsbrand hotade Delsjöområdet 1981

I GT skrevs det den 20 april 1981 under rubriken ”Skogsbrand hotade stort fritidsområde”:

”Göteborg (GT) En svår skogsbrand härjade i går eftermiddag i Delsjö-reservatet i Göteborg. Brandstyrkor från Göteborg och Partille bekämpade elden längs två fronter. Släckningsarbetet försvårades av den hårda vinden. Göteborgarnas populäraste friluftsområde hotades att brännas ner.

Elden bröt ut på den så kallade Getryggen mellan Blacktjärn och Svarttjärn. Ett par småpojkar sågs springa från platsen och brandkåren tror att luntning ligger bakom skogsbranden.

Partille brandkår var först på plats och bekämpade elden med slagor från öster. Göteborgs brandkår tog sig fram från väster genom svårframkomlig terräng.

Brandområdet ligger i höglänt terräng och den friska vinden (omkring tio sekundmeter) satte extra fart på elden och gjorde den svårkontrollerad.

På Getryggen växer tall, björk och buskvegetation.

Ett område på över två tunnland sveddes av innan brandmännen fick kontroll över elden ett par timmar senare. Hela släckningsarbetet gick med slagor och handredskap. Det var alltför svårt att leda fram vatten till brandplatsen.

Larma

Branden upptäcktes av boxningsledaren Mats Åberg och hans fästmö Ulla Askerup, som var ute på en motionstur.

– Jag såg rök uppe på Getryggen, berättar Ulla. Mats sprang upp för att se vad som hänt.

– Det brann för fullt, förklarar Mats Jag sprang direkt ned till närmaste hus (en sträcka på fem kilometer) för att larma brandkåren.

Brunnit

Det var tack vare att brandkåren fick larmet så snabbt som de kunde begränsa eldens verkningar. Hade de inte kommit till platsen i tid hade stora delar av göteborgarnas populäraste friluftsområde troligen brunnit ner.” (GT 1981-04-20, artikel av Björn Hultman)

Bilden i sidhuvudet visar en kontrollerad ljungbränning på Getryggen 2008. Foto: Per Hallén