Mark- och miljödomstolen ger klartecken till att bygga vid Härlanda tjärn!

Idag kom domen från Mark- och miljödomstolen, som avslår alla överklaganden av detaljplanen. Det innebär att om det inte sker ett överklagande till Mark- och miljööverdomstolen innan den 9 april 2019 kommer planen att börja gälla.

Någon syn på platsen har man inte bemödat sig om att göra!

Frågan om Friluftsreservatet som Göteborgs stad beslutade om 1970 berörs inte i domen. De har även helt underlåtit att granska hur staden hanterat de två skoltomter som fanns reserverade för skolor i området, båda har sålts och bebyggts med bostäder! Är det möjlighen avsikten även med skoltomten vid Härlanda tjärn?

Det lär finnas anledning att återkomma till denna fråga. Vill du läsa hela domskälet från Mark- och miljödomstolen finns det tillgängligt nedan: