Våtmark anläggs vid Delsjökärr

Under den senaste tiden har en grävskopa varit i arbete på den öppna gräsytan nedanför Delsjökkärr och Bertilssons stuga. Det är Park och naturförvaltningen som låter anlägga en våtmark som skall gynna den biologiska mångfalden, exempelvis groddjur. På informationsskylten sägs också att det skall förenkla området ängsskötsel, det blir väl en given följd av att ängen blir mindre. Tänkbart är att även människor kommer att nyttja ytan vintertid för enklare skridskoåkning, säkrare is på våtmarken än på Delsjön!

Är det då ängsmark som omvandlas till våtmark? Ja delvis, blir svaret. Lagaskifteskartan (14-ÖRG-85) som uppmättes 1843-54 ger det detaljerad information om markanvändningen. Område 1037a och 1042b på kartan nedan berörs av den nya våtmarken. Område 1037a var vid mitten av 1800-talet sämre ängsmark och 1042b var åkermark. Serveringsstugan ligger idag inom område 1042a, på kartan syns även markeringar för de två äldre stugorna från 1800-talets början inom områdena 1040 och 1041. All denna mark tillföll Kallebäck Nordgården efter skiftet, marker som gårdens ägare inte önskade och i det längsta försökte de bli av med denna del av skiftet och föra över markerna på Skårs gård, som dock inte heller önskade äga denna avlägsna trakt. (enligt protokollet till 14-ÖRG-85)

Ur: 14-ÖRG-85

Detta bildspel kräver JavaScript.

Referens

Lantmäterimyndigheternas arkiv

14-ÖRG-85, Laga skifte, 1854.

2 kommentarer

  1. Tack för en fin artikel – med detaljerade historiska referenser – som vanligt!
    Ang. själva förvandlingen. Den låter bra (”t ex. groddjur”) men med våtmark kommer myggorna. Med myggor minskar antalet nöjda besökare och därmed antalet besökare som finner delsjöområdet attraktivt. Låt mig gissa att det är fågelintresserade som tryckt på den här förändringen. När jag var liten kunde man njuta av sommarkvällar på balkonger och altaner utan myggor i stadsdelarna som gränsar till delsjöområdet. Idag är det inte möjligt. För ca tio år sedan så påbörjade man denna naturens återställning och blötlade ett flertal områden i delsjöområdet. Jag tänker att naturens mångfald kanske inte behöver återställas och realiseras i miniformat just i Göteborg, när vi har så mycket annan natur i övrigt. Jag kanske har missat något?

    1. Tack för din kommentar Gustav! Det är helt säkert så att myggor och andra insekter ökar i antal vid Delsjökärr, kanske kommer att påverka gästerna vid Bertilssons stuga. Det finns inte några belägg på historiska kartor att det skulle ha funnits våtmark på platsen, bara åker och äng. Vi kan hoppas att det skapas lite genomströmning i området så att det inte blir ett tillväxtområde för mygg.

Kommentarer är stängda.