Söndagstupparna på sin tusende vandring…

Vandrarföreningen ”Söndagstupparna” firade 1971 att de genomförde sin tusende vandring. En av deltagarna, Henry Wassén, har även författat en 16 sidor lång historik över föreningen. Den kanske kan bli underlag för en ”söndagsläsning” längre fram. Idag skall dock en text ur GT-Söndagstidningen användas för att berätta om den tusende vandringen.

”Söndagstuppar! Den ett tusende vandringen kan starta!

Med de orden från Stortuppen Arne Ahlström gav sig Göteborgs originellaste och traditionsrikaste vandrarförening Söndagstuppama ut på sin tusende Söndagssprätt — och det på en lördag. Flöjel var dagen till ära Stortuppen själv och med bland de sprättande tupparna fanns många rikt dekorerade söndagstuppar. Där fanns redaktör Torsten Wassén, Stortupp från föreningens start 1930 till 1952 och där fanns museichef Henry Wassén. den ende Markgreven av Vintergatan. Båda var med den första vandringen den 19 oktober 1930. Båda var med i går.

Tjugo Söndagstuppar hade ställt upp till start vid ”Synvillan” — Radio- och TV-huset — på lördagsmiddagen. Man skulle ge sig ut på en tio kilometers vandring genom Delsjöområdet.

— Normalt går vi efter karta och kompass, berättar flöjeln direktör Arne Ahlström, men Delsjöområdet känner vi så bra att vi hittar ändå.

Varje kilometer beskrivs

Under sina 41 år har Söndagstuppama hunnit skapa en mängd originella och roliga traditioner. Varje kilometer som man har gått finns bokförd och beskriven. Det är nästan 12.000 kilometer som den Fiktive Söndagstuppen hunnit med. Eller för att räkna som Söndagstuppama själva: en sträcka som från Treriksröset till Kapstaden och en god bit på väg hem igen.

Museichef Henry Wassén var en av de fyra grundarna av Söndagstuppama. 1971 blev han Markriddare av Vintergatan, han har deltagit j femhundra Söndagssprätter:

Inga sportfånar

Idén till Söndagstuppama föddes ungefär samtidigt hos fyra goda vänner för 41 år sedan. Vi hade stillasittande yrken och tyckte att vi skulle ta upp kampen motstillasittande nedbrytande krafter. Vi beslöt att tidigt på söndagsmorgnarna ge oss ut i naturen.

Vi orienterade, men vi var och är inga sportfånar. Vi går och vi studerar de intressanta saker vi ser i naturen och för in iakttagelserna i våra protokoll.

Normalt ställer ett dussintal av Söndagstuppama upp till vandringarna. Igår var tjugo av föreningens trettioen medlemmar med.

Men fruarna och barnen får inte komma med. Några Söndagshönor och Söndagskycklingar vill man inte veta av. Igår kväll fick de i alla fall vara med på jubileumssupén.

Vid enstaka tillfällen får familjerna följa med. förklarar Penntuppen, direktör John Glimmel, men absolut inte på sprätterna.

Det har ofta resulterat i att jag har fått ta en andra lång söndagspromenad med min fru när jag kommit hem på Söndagstuppama.

Aldrig inställt

Det märkliga är att ännu har det aldrig hänt att man har inställt en sprätt. Det måste vara något slags rekord. Och bara en gång har man tvingats ändra på den upplagda routen. Det var efter höststormarna 1969.

Men det har faktiskt hänt en gång att bara flöjeln själv kom, talar Henry Wassén om. Han genomförde sprätten själv och skrev protokoll och allt.

Men nog händer det att vi tar oss vatten över huvudet under sprättama, både bildlikt och verkligt.

Vilka minnen

i brukar vara tillbaka hemma klockan två igen. men en gång i föreningens barndom när vi skulle göra en vandring genom terräng från Mjöm till Bohus gick vi fast i snön sa vi inte kom hem förrän klockan 10 på kvällen.

Vid en vandring förra året försökte vi ta oss över en mosse med gungfly. Några klarade sig men andra fick praktiskt taget simma!

Ett lustigt minne är också mannen som hade suttit insnöad i sin stuga i flera dagar utan kontakt med yttervärlden. Och så kom vi plötsligt travande genom snödrivorna ett helt dussin Söndagstuppar. Han trodde inte sina ögon.

När Söndagstuppama startade var det en grupp ungdomar som gav sig ut i Moder Natur. Nu är det mest herrar i mer stadgad ålder. Inträdesåldern brukar ligga på 40-50.

Fina titlar

Under årens lopp har många unika och roliga traditioner växt fram. För var femtionde vandring tilldelas Söndagstuppama Mark- grevetitlar. För 50 är det Mark- greve av Gröngräset. 100 sprätt Markgreve av Snövidderna och så vidare upp till 500 Markgreve av Vintergatan.

Den som har deltagit i de flesta sprätten under ett år får utmärkelsen Bronstuppen. Den som hela nio gånger har legat främst blir Riddare av Guldtuppen. Förutom Henry Wassén, som även är Riddare av Guldtuppen har advokat K G Lindberg och ingenjör Erik Persson erövrat den titeln.

Till sist: Om ni kommer till en underligt vriden björk vid Tvärsjöns södra ände, se till att ni sticker vandringskäppen genom hålet i björken. På sätt blidkar ni björkens ande till att försäkra er om en god vandring.

Lexikon

Stortupp = ordförande Penntupp = sekreterare Värptupp = kassör Sprätt = vandring M R = matrast

Kommendör av Gyllene Tupp-sporren = hedersledamot Fiktive Söndagstuppen = En tänkt Söndagstupp som varit med om alla tusen sprätten.”

Av Håkan Boström

(Ur: GT-Söndagstidningen 14 november 1971)

Referens

GT-Söndagstidningen