Adam Cwejman och skogen i Skatås

Idag omnämns Skatås och Delsjöområdet på ledarplats i Göteborgs-Posten. Det är Adam Cwejman som skriver att ”Skogen kan rädda oss”. I ledaren skriver han om möjligheterna som finns att hjälpa till att återställa en del av de skador som uppstått genom utsläpp med skogsplanteringar. Han jämför dagens Delsjöområdet med samma område kring sekelskiftet 1900 och pekar på hur även hårt skövlad natur kan komma tillbaka (se bilden i sidhuvudet). Dock får en invändning göras när det gäller formuleringen ”Hela Skatås, som omsluter Delsjöarna, är sedan länge naturreservat.” Det stämmer tyvärr inte. Det är bara stränderna kring Delsjöarna som är naturreservat samt det östligaste området närmast gränsen till Partille. Men övriga delar är ett Friluftsreservat, även om våra nutida politiker inte har ansett att det är något att ta hänsyn till – det blev uppenbart i fallet med exploateringen av en del av det sedan 1970 skyddade området vid Härlanda tjärn.

Naturreservatet, karta från http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/

Bilden i sidhuvudet visar Stora Delsjön omkring år 1902-03, bilden tillhör Göteborgs stadsmuseum.