Park- och Naturnämnden vill ha naturlekplats och få bort skjutbanorna i Kallebäck

Den 1 februari berättades det här om Park- och Naturnämndens kommande möte där frågan om en naturlekplats i Skatås skulle behandlas liksom hur nämnde skulle ställa sig till det nya föreslagna skyttecentrumet utmed Gamla Boråsvägen.

Tjänstemannaförslaget till nämnden när det gäller skjutbanorna var formulerat enligt följande: ”Park- och naturförvaltningens huvudsakliga synpunkt är att alla de utpekade skjutbanorna ska flyttas, till den nya banan eller till annan plats i Göteborg, för att få en bättre ljudmiljö i Delsjöområdet. Förvaltningen anser att detaljplanen bör genomföras endast om alla de utpekade skjutbanorna flyttas.” Vid mötet den 4 februari beslutade enligt vad tjänstemännen föreslagit, alltså att samla all verksamhet till en modern anläggning alternativt flytta verksamheten från området.

Under de senaste veckorna har Göteborgs-Posten i två artiklar skrivit om skjutbanorna i Kallebäck: Nytt skyttecenter planeras i Kallebäck (12 februari) samt Nytt skyttecenter kan tvinga bort Brukshundsklubben: ”Vår verksamhet hotas” (12 februari)

Det andra beslutet i nämnden rörde Göteborgsförslag 742 om en naturlekplats i Skatås. Beslutet blev att Park- och naturförvaltningen får i uppdrag att bereda förslaget samt att se över frågan om några lekplatser som finns i dag kan ”kategoriseras” som naturlekplats. Dessutom skall Park- och naturförvaltningen undersöka om naturlekplatser kan anläggas även i andra delar av Göteborg. Beslutet byggde på ett yrkande av  Demokraternas Catarina Börjesson som fick stöd av Alliansen.