Höga flöden!

I går gick SMHI ut med en klass 1 varning för höga vattenflöden i Västra Götalands län. Det krävs inte någon längre promenad i Delsjöområdet denna lördag för att konstatera att varningen nog inte var obefogad. Dagens bildspel visar området som förr kallades Kålltorps kärr, det namnet passar synnerligen väl idag. Kärrområdet sträckte sig – och sträcker sig idag – från dämmet vid Härlanda tjärn bort mot Kärralund utmed den grusväg som idag bär namnet Härlanda  skogsväg.

Detta bildspel kräver JavaScript.

En kommentar

  1. Hej. Jag har sett de höga flödena och översvämningen idag. Orsaken till översvämningen är att det nedre röret, alltså under det på bilden, är helt igensatt. Även det övre var delvis igensatt av löv men jag rensade det för ett par veckor sedan, annars hade översvämningen senaste regnen gått över vägen. Uppenbarligen finns det ingen som har ansvar för den skötsel som trots allt behövs i området.

Kommentarer är stängda.