Hittebarnet vid Kärralund

Före detta pigan Gertrud Amalia Johansson var dagen före julafton 1899 ute på promenad med sin fyra månader gamla flicka Astrid Linnea. Mamma Gertrud var blott 20 år och hade vuxit upp som fosterdotter i centrala Göteborg. Sedan en tid var hon bosatt i Fässberg, Kvarnfallet nummer 31. Där hade hon blivit gravid utan att vara gift och därmed fick den nyfödda flickan o.ä.d framför sitt namn i församlingsboken – alltså ”oäkta dottern”. En ensam ogift mor utan något nära släkt i området kunde få stora svårigheter. Det är sannolikt att hon omnämns som den ”före detta pigan” för att hon förlorat sin anställning när hon fick barn. Att då klara sin försörjning blev riktigt svårt, någon hjälp från samhället var inte att räkna med.

Kvarnfallet 31, i närheten av detta bodde Gertrud Amalia, bilden är hämtad från Digitalt museum.

Gertrud Amalia hade försökt att vid flera tillfällen utackordera flickan, men hon hade inte hittat någon som kunde tänka sig att ta hand om barnet. Allt mer desperat och förtvivlad sökte hon en utväg, kanske kunde hon lägga barnet utmed vägen och hoppas på att någon skulle hitta flickan. När hon vid 10-tiden på förmiddagen nådde fram till grindstugan till Kärralunds gård, den låg nära den plats där Kärralundsskolan idag finns, gick hon några steg in i Kärralundsskogen (ibland kallad Kärralunds kulle) och lade ner sitt barn där. Flickan var klädd i linda, ylletröja och två filtar.

Kärralunds grindstuga, foto från 1945. Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

Det var endast fem grader varmt ute denna dag och barnet blev liggande en bit från vägen fram till tretiden på eftermiddagen, alltså omkring fem timmar, innan några pojkar hittade henne. Flickan hade då sparkat av sig en del av plaggen och hade underlivet bart och utsatt för kylan. Pojkarna tillkallade polis som förde flickan inomhus och tillkallade läkaren doktor Hindmarsh. Han konstaterade snabbt att barnet var blekt och kallt, hjärtverksamhet och andning var svag. Läkaren arbetade med konstgjord andning och till sist gav det resultat och barnet kvicknade till liv och skrek högljutt. Senare under kvällen fördes barnet till sjukhuset i Mölndal där hon fick ett bad för att ytterligare värmas upp, därefter lite mjölk. Hon sov sedan gott och blev helt återställd. ”Mot besökande sträcker det leende ut sina små händer”, skrev tidningarna. När hon kom till sjukhuset var hennes namn okänt och under en tid blev hon därför kallad Isa Brita Isabella. Hon omhändertogs av fattigvården.

Karta från 1923 (Göteborgs stadsbyggnadskontor). Rött X markerar området där barnet hittades. Vid vägen syns även en markering för ett hus, grindstugan.

Det tog inte lång tid för polisen att hitta Gertrud Amalia och hon erkände att det var hon som lagt ut barnet. Men bedyrade att det inte var hennes avsikt att döda barnet, bara att låta någon annan hitta flickan som hon inte längre kunde ta om hand.

Den 26 januari 1900 kom domen från Askims häradsrätt. Domstolen ansåg att hon förtjänade ett strängt straff då hon utsatt barnet för stor fara. Hon skulle tvingas uthärda 6 år och 3 månaders straffarbete för att sona sitt brott. Dottern Astrid Linnea placerades som fosterbarn hos Ida Gustava Johansson, som bodde i Fässbergs rote C, nummer 10.

Ur Fässbergs församlingsbok 1900-05.

Det är oklart hur länge hon var satt i straffarbete, men i folkräkningen 1910 finns hon med och har då lyckades att få ordning på sitt liv igen. Hon hade gift sig med destruktören vid slakthuset Frans Viktor Carlsson, som kom från Turinge i Stockholms län. Det är därmed inte förvånande att familjen var bosatt i Gamlestaden, nära Frans Viktors arbetsplats. Tillsammans fick de fram till 1910 fyra barn, Allan Viktor, Elsa Viktoria, Erik Vilhelm och Holger Georg.

Källor

Kyrkoarkiv

Fässberg (Mölndals) kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13147/A II a/4 (1895-1900)

Fässberg (Mölndals) kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13147/A II a/2 (1895-1900),

Fässberg (Mölndals) kyrkoarkiv, Församlingsböcker, SE/GLA/13147/A II a/8 (1900-1905),

Folkräkningar

Folkräkning 1890 – Göteborg Gustavi församling, Göteborgs- och Bohus län,

Folkräkning 1900 – Fässbergs församling, Göteborgs- och Bohus län,

Folkräkning 1910 – Göteborgs Gamlestad församling, Göteborgs- och Bohus län,

Tidningsartiklar

Göteborgs Aftonblad, 1899-12-27, 1899-12-28 samt 1900-01-27.