Naturlekplats i Skatås?

Sedan några veckor finns ett nytt Göteborgsförslag: Förslag 742: Naturlekplats i Skatås. det har redan passerat de nödvändiga 200 rösterna så lämplig nämnd kommer att behöva behandla frågan. Det är Lisa Håkansson som skapat förslaget och hon skriver:

”I dagsläget finns finns det få ytor som är anpassade för barn vid Skatås motionscentral. Området har ett stort antal besökare i alla åldrar under hela året och därmed finns ett behov av anpassade lekytor. Material, ställningar, lekytor och pedagogiska inslag skall inspireras från naturen och stimulera till lek och lärande. Lekplatsen bör utformas så att det finns funktioner och lekytor för både mindre och äldre barn. Leklandskapet uppförs så att det anpassas till ytans naturliga variation. Sluttningar och kullar skapar utmanande nivåskillnader, lutningar och utkikspunkter. Här kan infällda klätterväggar, klätternät, motorikbanor och repstegar byggas med hjälp av naturlig nivåskillnad.

Det bör även finnas flera typer att sittplatser inom lekparken tex barnstol, fåtölj, rullstolsplats. Inom lekplatsen planeras även ytor för äta medhavd mat vid bänkar och en mindre grillstad. Lekplatsen bör belysas för att öka möjlighet till användning under årets mörka månader.

Bifogar inspirationsbilder för liknande naturlekplatser samt förslag på lämpliga ytor för placering av naturlekplats.”

Det finns inget att invända mot en naturlekplats i Skatås. Det man kan kommentera är var den skall placeras. Det sydligaste ”P”:et på kartan ovan visar området där den gamla motionscentralen låg och som numera används som ställplats för husbilar, alltså en stor asfaltsyta som endast används en kort tid under året och av personer som inte främst är intresserade av Skatås och dess utbud. Området är stort och skulle kunna rymma en rejäl lekplats men säkert också andra aktiviteter. Därmed skulle inte fler naturområden invid Skatås behöva tas bort för att skapa lekplatsen.

När den nya motionscentralens läge beslutades fanns faktiskt förslag/idé om att bygga en lekplats på den gamla tomten, men det glömdes bort och istället blev det asfalt och husbilar som tog över. Det skulle vara bra för Skatås med en naturlekplats, ännu bättre om den kan ge liv och kanske lite mer grönska åt den trista asfaltsöknen.

Ställplatsen för husbilar tillför inte Skatås något – bygg en lekplats här!