Spegeldamm kyler färgstudior i nya TV-huset

”Framför Göteborgs nya TV- och radiohus vid Delsjövägen kommer att finnas en 100 meter lång spegeldamm. Det är inte av dekorativa skäl, som springvattnet släpps på där utan för att kyla ner TV-studion vid sändning i färg. Då krävs nämligen enorma mängder ljus och stor hetta uppstår. Genom att använda spegeldammens vatten i ett kylsystem löses det problemet. På sommaren kan det bli så varmt, att ett springvatten måste arrangeras. Detta sänker nämligen vattnets temperatur ytterligare och dt kan bli nödvändigt att göra under en helkvällsföreställning av exempelvis ”Flotten” i färg.

Efter 23 års planeringsarbete börjar arbetet på Göteborgs nya TV- och radiohus den 14 mars. Det skall kosta 28,5 miljoner kr och vara klart 1970. Det är en okonventionell byggnad, ser ut som en fabrik för gröna ärter. Men det förefaller inte som om någon inom TV-radioledningen vill ha ett tempel i Göteborg.

Detta är den sista och slutgiltiga utformningen av Göteborgs TV- och radiohus för 28,5 miljoner kr vid Delsjövägen. Mellan denna och den långa glasfasaden en spegeldamm vars uppgift är att vara kylvatten i TV-studion. Särskilt under färgsändningar blir värmen hög. Studion på 600 kvm är den stora fyrkanten mitt på byggnaden. Nuvarande ”Synvillan” tv skall delvis rivas. Bild ur GT 1968-03-03.

Genomtänkt

Det viktigaste är att bygget efter alla dessa år av väntan kommer igång. Sedan är det mycket bra att det blir ett praktiskt och genomtänkt hus, som kan växa i framtiden när behoven gör det. Armand Björkman och Rune Falk hos Whites arkitektkontor har haft detta klart för sig.

Distriktschefen för TV-radio i Göteborg Johan Forsberg har en ny jätteuppgift framför sig. Det nya huset betyder en fullständig förändring och en betydande utbyggnad av verksamheten. Adjö till nybyggarlivet i ”Synvillan” och springet mellan filialerna. Nu blir det TV och radio på riktigt.

I entrén finns en bred trappa upp till studioplanet och ytterligare en våning upp ligger kontorsavdelningen. Bild ur GT 1968-03-03.

Vem ska bygga?

Den 15 mars är en startdag som formellt spikas av byggnadsstyrelsen på tisdag nästa vecka då det också bestäms vem entreprenören blir. Vem som skall ta första taget med grävskopan är inte bestämt. Ingen har vågat göra det, bränd som man är av alla uppskov.

Men högste chefen Olof Rydbeck ligger ju närmast till och för den behövliga musiken på gärdet torsdag den 15 bör väl chalmeristernas blåsorkester svara. Beröringspunkterna är ju många, det var ju bl a från Chalmers de första TV-sändningarna i Göteborg ägde rum.

TV-radiohuset vänder en slutgiltigt utformad frontsida av glas, betong och aluminium ut mot spegeldammen och Delsjövägen. Den innehåller kontorsrum, entré, hallar och restaurang. Resten av huset är uppdelat i

  • Dekor
  • TV
  • Radio

Vilken som helst av dessa avdelningar kan utvidgas helt oberoende av varandra. Tomten räcker totalt för ett hus till. Radikalare kan knappast framtida lokalproblem lösas.

Dekorverkstaden är mycket betydelsefull nu och blir ännu mer när vi färg-TV. 6 meter höga dörrar leder rakt in i stora TV-studion på 600 kvm.

Toppmodern

TV-sektionen blir toppmodern och välutrustad. Här skall Göteborg få en egen nyhetsstudio för lokala sändningar. TV-värdinnan får et privat rum där hon kan andas ut mellan på- och avannonseringsjobbet.

Radiosektionen innehåller en rad studior för föredrag, uppläsningar, teater och musik. Här liksom på TV-sidan skall väggarna förses med kassetter, som kan ställas in i olika vinklar. På det sättet kommer man till rätta med ekoeffekten.

Whites byggde en provstudio på en tomt i Nordstan och där gjordes experiment med bl a kassetterna, som är en anti-ekometod. Provstudion finns inte mer, den brann upp en natt i vintras, men den hann göra sin tjänst.

Äntligen

Det var 15 år sedan som göteborgsarkitekterna Ekholm och White vann tävlingen om ett radio- och TV-hus i Göteborg. Ständiga modifieringar har gjorts. Nu är det äntligen klart att ta ritningarna under armen och ge sig ut till tomten vid Delsjövägen.” (Artikel av Rolf Lindqvist i GT 1968-03-03)

Referens

Göteborgs-Tidningen (GT)


Bilden i sidhuvudet visar Radio- och TV-huset 2005. Foto: Per Hallén.