VA-anläggningen vid Delsjön skall repareras

Inom kort kommer Kretslopp och vatten att inleda ett större arbete vid dammanläggningen vid Stora Delsjön. Ett stort område kommer under minst ett halvår att vara avstängt och det kommer att köra tunga transporter hela vägen fram till sjöarna.

Det är bland annat denna damm som nu skall repareras. Foto: Per Hallén 2018.

På Kretslopp och vattens informationsskyltar kan man läsa följande:

”Kretslopp och vatten reparerar och förstärker den gamla anläggningen i viken mot Sjölyckan. Arbetet kommer att pågå från oktober 2018 till april 2019 och kan påverka framkomligheten i området.

När vi i oktober 2018 förstärker vägen fram till anläggningen kommer det periodvis vara fördröjningar på grund av byggtrafik på vägen runt Stora Delsjön. För att undvika fördröjningar under resterande arbete bygger vi också en alternativ cykelväg.

Vi per om ursäkt för de olägenheter vårt arbete kan medföra. Titta gärna på kartan för en alternativ väg runt Delsjön då det kan bli väntetider vid byggnationen under oktober. Vissa vägar till Delsjön från Alfred Gärdes väg är avspärrade under hela arbetsperioden.”

Kartan nedan visar arbetsområdets omfattning och den väg som Kretslopp och vatten föreslår som alternativ väg. Därutöver finns en del mindre stigar som också går att använda.

Här kommer tunga lastbilar att få en vändplats under byggtiden. Foto: Per Hallén 2018.
Vägen mellan reningsverkets gamla dammar skall bli huvudväg för de tunga transporterna. Foto: Per Hallén 2018.

Arbetet vid Sjölyckan kommer givetvis att bevakas här på delsjoomradet.se. Det är inte omöjligt att fynd av äldre anläggningar kommer att göras invid dammanläggningen, rapporter från undersökningar som dykare genomfört är intressanta. Det tycks finnas en stensatt ränna på botten av viken utanför dammen. Om denna, och troligen även andra fynd, hoppas jag kunna berätta mer under det kommande halvåret.

7 kommentarer

 1. Hej,
  Den första frågan man ställer sig är, varför?
  Enligt info skall dammanläggningen förstärkas och repareras. Finns det indikationer på att dammen inte är säker? Läcker den? I så fall, varför har inte allmänheten informerats? Hur mycket vatten skulle strömma ut från Delsjön om dammen spricker?
  Å andra sidan skulle det vara intressant om man sänkte vattennivån med ett par meter. Vad för förindustriella och ännu äldre lämningar skulle dyka upp?
  Anders

  1. Som jag har förstått saken så läcker den inte, men man vill förhindra att den börjar läcka. Det står t.ex. stora träd på dammen vilket inte är så lyckat. Men det är framförallt det som ligger under vattenytan som skall förstärkas så att det inte uppstår problem. En tillfällig damm skall byggas utanför den nuvarande och ett område av Delsjöns botten kommer att bli synlig! Där kan finns lämningar av de två äldre dammarna. Dessutom har det tidigare hittats stenålderslämningar nära dammen, så det kan komma fram mycket under detta arbete.

 2. Hej, Per!

  Här kommer några vackra foton från en annan höst vid Delsjön för ett par år sedan. Du får gärna använda dem.

  Tack för alla dina intressanta utskick.

  Vänligen, Christina

Kommentarer är stängda.