Ilsken älgtjur i delsjöområdet stångade flanör

Med tanke på att älgjakten inleds inom delar av området i morgon kan det vara på sin plats med en älgberättelse från 1962. Men i detta fall var det snarast älgen som bedrev jakt på människa.

”En folkilsken älgtjur misstänks uppehålla sig i delsjöområdet. Personal från Göteborgs stads skogsnämnd ger sig i dag ut i terrängen för att spåra djuret, som man sannolikt kommer att skjuta. Köpman Fritz Ahlman, Esbjörns väg 7 i Göteborg, vårdas f n på Sahlgrenska efter att på fredagskvällen ha stångats av djuret på en sig strax intill bebyggelsen vid Förtroligheten.

Hr Ahlman hade vid 18-tiden begivit sig ut på en promenad när han mötte tjuren på stigen. En älgko uppehöll sig i närheten. Tjuren attackerade hr Ahlman som skadades så allvarligt att han i ambulans måste föras till Sahlgrenska. Det konstaterades att hr Ahlman fått en del blåmärken på halsen och han fick efter röntgenundersökning kvarstanna för observation.

Polisen i första distriktet har kopplat in Göteborgs skogsnämnd på fallet. Jägmästare Tore Svensson i nämnden säger:

– Händelsen är mycket ovanlig. Jag har själv aldrig hört talas om att en älg, som inte blivit ofredad eller trängd, stångat någon människa, och inte heller har någon av dem jag tillfrågat hört tals om något dylikt.

Inom nämnden vidtar man åtgärder för att avliva djuret. De älgar som förekommer i delsjöområdet är kända, men man behöver ett utförligare signalement för att kunna avgöra vilken älgtjur det här gäller. Sådana uppgifter kommer att lämnas under söndagen.

– En sådan älg kan man ju inte ha kvar, säger jägmästare Svensson, men jag vill först se djuret innan jag fattar avgörande i saken.”(Ur: GT Söndagstidningen, 14 oktober 1962)

Läs även: ”Älgskådare fick fly upp i en tall