Delsjöområdet som vykortsmotiv

Denna söndag blir det en lång rad vykort från Delsjöområdet, mer bilder än text. Säkerligen finns det fler motiv från Delsjöarna med omgivningar på vykort, har du något i din samling? Vill du visa upp ditt vykort här är du välkommen att höra av dig via mitt kontaktformulär.

Under en längre tid har det funnits tankar på att visa upp vykort från området. Det blev än mer aktuellt då det i Mölndals-Posten i torsdags, den 27:e september, fanns en artikel av Lars Gahrn om ett vykort med ett motiv som uppgavs vara ”parti vid Stensjön” i Mölndal. Efter att han fått se en artikel i Göteborgs Hembygdsförbunds årsbok 2014, skriven av undertecknad, insåg han att motivet inte var Stensjön utan Delsjön.

Bildspelet nedan visar fotot som används i Göteborgs Hembygdsförbunds årsbok 2014 och vykortet som sägs föreställa Stensjön. Min illustration till texten ”Delsjön i människans tjänst” kunde alltså hjälpa till att lösa detta vykortsbryderi.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Det finns fler vykort med motiv från Delsjöområdet än vad som kanske är väntat. Nyligen fick jag i facebookgruppen ”Gamla goa Göteborg” se ett vykort från 1970-talet med texten ”Delsjöreservatet”, det var Peter Okrasinski som tillgängliggjort vykortet och Peter har här gett tillstånd att visa kortet även här på Delsjöområdets historia.

I Göteborgs Hembygdsförbunds rika arkiv har jag påträffat följande vykort med Delsjömotiv.

Finns även hos Göteborgs stadsmuseum, carlotta.
Finns även i Göteborgs stadsmuseums bilddatabas carlotta, där ett vykort poststämplat 1913.

Även vid sökning i Göteborgs stadsmuseums digitala bildarkiv, Carlotta, påträffas en del vykort med anknytning till Delsjöområdet. Det lär finnas mer i de stora fotosamlingar som ännu inte är tillgängliga på nätet.

Odaterat vykort, ur Carlotta.
Delsjön 1935 (?), ur Carlotta.