Finngösaravinen i valet 2018

Under rubriken ”Valfrågan som aldrig verkar dö” skrev GP om Finngösaravinen och planerna på en väg genom området. Ravinen utgjorde förr en gräns mellan den odlade marken kring Ugglum samt Puketorp och utmarkerna kring Kåsjön och Delsjöarna. Det har varit tal om en väg i området förr och frågan ”avgjordes” i en folkomröstning 2004 då befolkningen sade nej till en väg, men nu har Moderaterna i sällskap av Socialdemokrater, Liberaler och delvis med stöd av Kristdemokraterna drivit igenom ett nytt program för hela området bort mot Valhamra där det finns planer på en omfattande utbyggnad av nya bostadsområden (se denna länk). Övriga partier, Centern, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tar avstånd från planerna. Det är ungefär samma argument i denna fråga som vi tidigare upplevt när det gäller Härlanda tjärn. Bostadsbristen gör att man måste bygga och då måste det byggas nya vägar. Politikerna som är för vägbygget hävdar dessutom att naturen i området inte är så värdefull, dessutom hävdas det att ”vägen kommer att passa in i naturen”. Skillnaden mellan denna fråga och Härlanda tjärns framtid är att Partilles invånare har flera partier, inte endast ett, som motsätter sig vägplanerna.

Denna gångväg ersätts av en bilväg, kommer det att passa in i naturen? Foto: Per Hallén 2018.
Hur passar en bilväg in i denna sluttning? Foto: Per Hallén 2018.

Var tänker sig förespråkarna att vägen skall gå? Första kartan visar en översikt där de tre alternativen visas.

Den gröna markeringen visar en utbyggnad av Östra Bäckevägen, som redan finns, men med en utbyggnad för att ansluta till Stora Ringvägen. Dit ansluter för övrigt samtliga alternativa vägar. Den gula och den blå vägen har lite olika sträckning, den gula är något mer slingrande än den blå, men båda kommer att medföra ett stort ingrepp i ravinen.

Det är inte märkligt att denna fråga väckt protester i Sävedalen. Den förening som var aktiv i samband med folkomröstningen har åter tvingats att protestera och lämna in synpunkter på programförslaget. Vid alla entréer sitter det stora anslag som tydligt anger vilka partier som vill bygga väg och vilka som vill följa folkomröstningens utslag. Resultatet i årets kommunalval kommer alltså att få betydelse för Finngösaravinens framtid.

Finngösaravinen i valtider. Foto: Per Hallén 2018.

Läs mer på föreningen ”Rädda Björndammsdalen och Finngösaravinens” hemsida.

Det finns även ett stort antal artiklar och insändare på temat i Partille Tidning – se sökresultat via denna länk.