Exploatörerna visar upp sig på Trätorget

Nu på onsdag, 29 augusti, kommer representanter från de som önskar att exploatera entrén till Härlanda tjärn och en naturmark i Delsjöområdet: Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning, Lokalsekretarietet/Lokalförvaltningen, Bostadsbolaget, Egnahemsbolaget, Framtiden Byggutvecking att komma till Trätorget. De skall berätta om hur staden skall genomföra planen vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan. De är uppenbarligen mycket självsäkra när det gäller utgången av prövningen i Mark och miljödomstolen som pågår just nu.

Om du önskar träffa dessa representanter, och kanske framföra vad du tycker om detta ingrepp finns personerna på plats onsdag den 29 augusti kl 10-12 och 17-18.30 i Brf Björkekärrs lokal vid Trätorget, under Jerkstrands konditori.