Delsjö kalv

Delsjö kalv, ett namn som idag förmodligen är helt okänt för de flesta, utom de mest inbitna delsjönördarna! I Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län II, det tredje häftet finns följande rader om namnet.

”Kalven, den s.v., genom uddar avsnörda delen av St. Delsjön, även kallad Delsjö kalv”, som källa anges Krigsarkivets karta K XV Åa från 1801 samt domboken från 1771, blad 202.

Kartan som det hänvisas till i citatet ovan har äldre föregångare där också Delsjö Kalf finns med. Den hittills äldsta påträffade kartan är från 1725 (se nedan). Det var inte alltid den tidens kartor hade norr uppåt, i detta fall är norr åt höger men jag har valt att inte rotera kartan för att göra texten lättare att läsa. Syftet med denna och senare kartor, till exempel den från 1801, var att ge militären en överblick av landskapet kring Bohus fästning. För att vara översiktskartor är de mycket detaljerade och har med flera namn på platser i Delsjöområdet, som eventuellt kommer att presenteras här på Delsjöområdets historia.

Krigsarkivets karta, år 1725

Kartan från 1725 visar tydligt hur mycket lägre vattennivån var i Delsjön vid den tiden, före kvarndammens anläggande 1777. (Hallén 2007, s. 82-83) Den långa vik som idag sträcker sig ned mot Boråsvägen (se fotot i sidhuvudet) fanns inte. Inte heller fanns Storön och Lillön i Stora Delsjön, de var en del av en udde som gick österut mot Bratteklefsudden. Väster om Delsjö Kalf finns en markering för ett torp, det var ett av soldattorpen som var till för Göteborgs stadssoldater.

Jämför 1725 års karta med dagens karta nedan.

Karta från 2018, vänd så att norr är åt höger även på denna karta.
Lillön mitt i bild och Storön till höger. Foto: Per Hallén 2018.

Bilden ovan visar området där det före 1777 fanns en udde rakt öster ut i Stora Delsjön. Öarna i Stora Delsjön är alltså ”skapade av människan” genom att vattenytan har höjts.

Referenser

Krigsarkivet

Sverige Topografiska kartor, Göteborgs och Bohus län, detaljkartor, SE/KrA/0400/15B/039 a (1725), bildid: K0002930_00001

Litteratur

Hallén, Per, Storstadens utmark: Delsjöområdets historia under 10 000 år : fem kulturhistoriska vandringar och en cykeltur, Göteborg, 2007.

Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 2, Ortnamnen på Göteborgs stads område (och i Tuve socken) jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar, Dialekt- och ortnamnsarkivet, Göteborg, 1925-1929