Bilder från nya reningsverket 18 augusti 2018

Åter dags för lite bilder från bygget av det nya reningsverket vid Brudaremossen. Efter byggsemestern har det inletts sprängningar och en kran har monterats upp på platsen. Du kanske har sett att schaktmassorna från området har lagts upp vid Brudaremossen, alltså ovanpå de lerlager som redan täcker den gamla soptippen. Det har kommit besked från Kretslopp och vatten att massorna inte är förorenade och skall förstärka täckningen av själva tippen. Det låter givetvis bra, men samtidigt lite förvånande att området som varit utsatt för lakvatten från tippen sedan 1930-talet inte skulle vara förorenade. Är då reningsverket verkligen nödvändigt?

Skulle, å andra sidan, massorna innehålla föroreningar har de återförts till den närmaste källan, tippen, och vi får hoppas att reningsverket räcker till och att det inte finns andra platser varifrån gifter kan läcka ut. Mest oroande är självklart sluttningen ned mot Stora Delsjön som är en viktig del av stadens vattenförsörjning. Där skall det finnas en skyddsvall av betong (under marknivå), men hur inspekteras en sådan? Enda möjligheten lär vara att göra mätningar för att se om gifter läcker ut i marken ned mot Stora Delsjön.

Uppförande av det nya reningsverket kommer givetvis att följas här på Delsjöområdets historia, nya bilder publiceras när det finns nyheter att visa upp.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Se även bilder från:

9 juni 2018.

7 april 2018.