När kvicksilvret kom till Delsjön

När vatten började pumpas från Göta älv till Delsjöarna medförde det inte bara att det blev tillåtet att bada i Delsjöarna, det fanns även en mycket mörkare sida av den händelsen. I Göta älv hade fabriker som EKA Bohus släppt ut kvicksilver i älven och detta spreds via näringskedjorna ute i naturen och sjöarna i Delsjöområdet. (P4) I en artikel från 1973 berättas om giftlarmet och att Delsjöarna skulle bli svartlistade.

”Fiska gärna delsjögädda men släng den i soptunnan

Stora och Lilla Delsjön kommer att svartlistas. Det dystra beskedet lämnas nu till alla sportfiskare som brukar söka sig dit. Kvicksilverhalten i fisken är för hög, men för dricksvattnet är det ingen fara, det håller en så låg kvicksilverhalt som möjligt.

– Kasta inte spöt i sjön nu, uppmanar jägmästare Tore Svensson alla sportfiskare. Dra upp fisken, men ät den inte. Var man skall göra av fisken när man väl dragit upp den är en fråga som inte lösts ännu, men tillbaka i sjön får man absolut inte kasta den. Hem till soptunnan med gäddan är nog det klokaste.

1968 gjordes en mätning av metylkvicksilverhalten i Delsjöarnas gäddor. De innehöll då 0,3 milligram per kilo fiskkött. Sedan dess har uppumpningen av älvvatten till sjöarna förändrat situationen. Vid nästa prov, i maj -73, var metylkvicksilverhalten i gäddan 1,4-2,9. Gränsvärdet för saluföring är bestämt till 1 milligram per kilo. Värden som överstiger detta innebär svartlistning av vattnet.

Utsläpp orsaken

Orsaken till denna ökning av metylkvicksilverhalten i gäddorna är bla de utsläpp som industrierna gör i Göta Älv. Älvvattnet som pumpas upp i sjöarna innehåller kvicksilver. En sk naturlig rening sker, men fisken får i sig giftet dels genom att äta organismer i vattnet och dels genom att äta varandra. I fisken lagars giftet upp och bli metylkvicksilver som vid för höga halter är farligt. Att fisken nu är oätlig är ett resultat av tidigare försyndelser utmed älven i form av utsläpp och betning tex. En sanering av älven och ökad kontroll måste till för att få friskare gäddor i sjöarna igen.

Vattnet bra

Fisken bör man inte äta alltså, men det är ingen fara med dricksvattnet för Göteborg, som till 50 procent tas från Delsjöarna. Kvicksilverhalten i vattnet är så låg att den ligger på gränsen till vad man kan mäta. Göteborgs dricksvatten har samma kvicksilverhalt som naturligt vatten.

– Vi startade i våras en förfinad kontroll av utsläppen i älven säger direktör Erik Rindegård, VA-verket. Tidigare har vi haft kraftiga variationer på våra mätpunkter, men nu ligger kurvan för kvicksilverförekomsten jämnt och lågt.

Gäddan renar

Just nu kan man säga att gäddan hjälper till att rena vattnet i Delsjöarna, men målet är förstås att få en fiskstam som inte är oätlig. Skogsnämnden säljer varje år 2000-4000 fiskekort, och nu hoppas man att fiskarna fortsätter att fiska så man får bort dessa förgiftade gäddor. Någon indragning av fiskekort är inte aktuell, men information skall man försöka lämna till dem som kommer föra att fiska. De som nu har ätit gäddor från Delsjöarna behöver dock inte oroa sig.

Kontrollprogram

– Ingen människa kan ha ätit så mycket Delsjö-gädda att han blivit förgiftad, säger stadsläkare Bengt Mollstedt.

– Vi vill med denna information dels upplysa om att man nu inte bör äta gäddorna och dels slå fast att dricksvattnet inte innehåller kvicksilverhalter som är farliga.

Lösningen på problemet är en rening av älvvattnet som helhet men där kommer även administrativa problem in. Göteborgs myndigheter kan inte gå längre än till stadsgränsen med sina kontroller.

Fiska gärna upp gäddorna, så hjälper ni till att utrota den sjuka stam som finns nu, uppmanar skogsnämnden, men tänk på att andra djur kan få i sig kvicksilver om ni slänger fisken i naturen och kasta inte i den i sjön igen.

Man hoppas även att tjusningen med sportfiske inte skall försvinna bara för att man tar upp ”sopor” hädanefter.

Christina Jonsson” (Ur: GHT 29 juni 1973)

För drygt tio år sedan kom rapporter om att kvicksilverhalten, för första gången sedan 1970-talets inledning, låg under gränsvärdena. (P4) Den naturliga rening som det talades om i artikeln ovan fungerade alltså, men det tog dryga 34 år.

Referenser

Internet

P4 Göteborg ”Fler göteborgssjöar klarar kvicksilverhalten i gädda” publicerad 28 januari 2007, hämtad 2018-08-03.

Tidning

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

Bilden i sidhuvudet:

Fotomontage bestående av eget foto samt gädda hämtad från Wikimedia Commons och kvicksilver hämtat från Illustrerad Vetenskap.