Lömskt överfall vid Kärralund

Konsul Charles Koch hade valt att spendera en del av sommaren ute i det lantliga Kärralund sommaren 1883. Till vardags drev han en handelsfirma med inriktning på viner, utländsk spirituosa samt punch med sitt huvudlager Korsgatan och en filial på Stigbergstorget. Under midsommaraftonens förmiddag tog Charles och hans fru samt systerdotter en promenad i omgivningarna. När de närmade sig Kärralund och kommit mitt för ladugården, alltså ungefär där Havsörnsplatsen finns idag, lade de märke till tre personer vid en grind och gräla högljutt. (Gbg adress- och industri-kalender 1883, GP 1883-06-27)

Ur: Göteborgs adress- och industri-kalender 1883.

Familjen Koch fortsatte vägen fram utan att tilltala de tre främlingarna. När de passerat märkte de snart att någon smög efter. När familjen vände sig om kom en person framrusande mot Koch med höjd arm och Koch lyfte sin käpp för att värja sig. Han fick in några träffar på mannen som angrep honom innan det hela utvecklades till regelrätt brottning. Under handgemänget kände Koch att han blivit knivskuren.

Personerna som angrep Koch var främlingar och Koch hade svårigheter att ge någon bra beskrivning av mannen som anföll honom. ”Dock vill han minnas att denne var af längd något under medelmåttan, bredaxlad, skägglös samt iklädd kavajkostym af mörk rock och några ljusa byxor samt s.k. sjömansmössa med spännen (sådan som han vill minnas allmänt begagnas af Mashuggspojkar”. I samband med polisförhöret påpekade Koch att det är ganska troligt att den som angrep honom skulle ha fått åtskilliga blåmärken efter slagen med käppen. En av de andra angriparna var klädd i kavaj, öppen väst samt en större slokig sjömanshatt.

Ladugården vid Kärralund, bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta. Kärralunds herrgård: ladugård, vy från sydost (gavel åt söder). Foto: Otto Thulin, 1945.

En belöning på 100 kronor utlovades till den som kunde hjälpa till att fånga boven. Konsul Koch klarade sig ganska väl undan överfallet och hans sår var inte livshotande. (GP 1883-06-27)

Några dagar senare tog polisen in färgeriarbetaren Carl Johan Fredrik Hansson, 30 år gammal och bosatt i huset nummer 12, litt. K. i Nyfikenliden, till förhör inför poliskammaren i Göteborg, då han pekats ut som misstänkt i samband med överfallet på Koch. Det var de andra två männen i sällskapet som familjen Koch träffat som pekade ut Hansson. Arbetskarlarna Olsson och Isaksson intygade för polisen att de varit i skogen vid Kärralund under midsommaraftonen. Olsson och Isaksson berättade att Hansson följt efter den Kochska familjen och de strax därefter hört kvinnoskrik. En kort stund senare hade Hansson kommit springande och ropat ”skynda er”.

Kochs systerdotter kunde peka ut Hansson som den person som överfallit familjen vilket naturligtvis förvärrade läget för Hansson. Dessutom var han sedan tidigare dömd till tre månaders fängelse för en tidigare knivskärning. Han blev placerad i cellfängelset i avvaktan på att målet skulle komma upp i Sävedals häradsrätt. Några dagar senare förhördes han ytterligare en gång men fortsatte att neka till att han utfört dådet. (GHT 1883-06-30, GP 1883-06-30, GP 1883-07-02)

Cellfängelset där Hansson hölls i förvar och senare dömdes. Foto från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta. Foto: Aron Jonason, 1901.

När Hansson ställdes inför Sävedals häradsrätt under början av juli erkände han slutligen att det var han som knivskurit Koch, men att han gjort det i fyllan och villan och att ej något hämndbegär legat till grund för hans gärning. (GHT 1883-07-10) Rättegången fortsatte under slutet av månaden i cellfängelsets tingssal. Händelsens hade väckt stor uppmärksamhet i Göteborg och rummet var överfullt med åhörare. Häradshövdingen Swalander frågade Hansson om han vidhöll sin bekännelse, vilket ha gjorde och därefter uppsköts vidare rannsakning till den 20 augusti. (GP 1883-07-31) Domen som då avkunnades var att Johan Hansson var skyldig till att ha utan anledning överfallit och knivskurit Charles Koch, han dömdes till ett års straffarbete. Hansson förklarade att han var missnöjd med utslaget. (GHT 1883-08-21, GP 1883-08-21)


Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta, foto: Hjalmar Wijk, 1942.


Referenser

Tidningar

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT), 1883-06-30, ”Öfvervåldet vid Kärralund”, 1883-07-10 ”Öfvervåldet vid Kärralund”, 1883-08-21 ”Öfvervåldet vid Kärralund”.

Göteborgs Posten (GP), 1883-06-27, ”Lömskt öfverfall”, 1883-06-30 ”Det lömska öfverfallet vid Kärralund”, ”1883-07-02 ”Öfvervåldet vid Kärralund”, 1883-07-31 ”Öfvervåldet vid Kärralund”, 1883-08-21 ”Öfvervåldet vid Kärralund”.

Tryckt källa

Göteborgs adress- och industri-kalender för år 1883.