Guideboksprojektets andra del tar form

Tidigt under våren kom, som ni säkerligen vet, guideboken ”Upptäck Skatås” som berättar om platser på omkring 2 kilometers gångavstånd från motionscentralen. Nu pågår arbetet med att skriva texten till den andra delen i denna guidebokserie som är tänkt att innehålla totalt tre böcker. Den andra delen berör området mellan Stora Delsjön och Torp, Skår samt Kallebäck. Del tre är ännu inte påbörjad men den är tänkt att beskriva de östra delarna, även den del som ligger inom Partille kommun.

Den geografiska indelningen för ”Upptäck Skatås” (1) och den kommande andra delen (2) samt den planerade tredje guideboken (3).

Del två kommer att omfatta ett något större område och dessutom en trakt av Delsjöområdet som är mycket rik på historia. Det var denna del av området som göteborgarna först ”upptäckte” och gjorde Delsjöpromenaden till något obligatoriskt på söndagarna. De första idrottstävlingarna inom Delsjöområdet hölls också inom dessa trakter, bland annat Göteborgsområdets första skidtävling. När isen låg på Delsjöarna var det också en samlingsplats för stadens invånare och där har utspelat sig många händelser vilka kommer att skildras i den kommande boken.

Gårdarna och torpen samt deras invånare har en given plats. Det finns fler bevarade byggnader inom det område som beskrivs i boken, än inom övriga delar av Delsjöområdet. Boken kommer att ge inblickar i livet på gårdarna och de små torpen. Mycket ny information har samlats in sedan ”Storstadens utmark” publicerades för mer än tio år sedan. Framförallt kommer torpens 1900-tals historia att ges ett större utrymme. I flera av torpen bedrivs idag föreningsverksamhet eller affärsverksamhet, dessa skall också skildras för att visa vad som pågår i området i vår egen tid.

Stora och Lilla Torp har en given plats i boken då dessa länge utgjort entréer till området, men även Skår och Kallebäck kommer att få kortare beskrivningar även om dessa idag ligger något utanför naturområdet.

Vattnet har stor betydelse i Delsjöområdets historia och allt sedan den första vattenledningen från Kallebäck har området en livsviktig betydelse för staden Göteborg. Både källan och vattenverket kommer därför att lyftas fram i boken.

Dramatiska händelser har många gånger utspelat sig i trakten. Utmed den gamla Boråsvägen skedde många illgärningar och överfall då de branta backarna gjorde att de som reste med häst och vagn färdades långsamt och blev lätta byten. Men i området låg också häradets och stadens avrättningsplats, även nya sidor av dess historia kommer att berättas. Allt detta finns under (den preliminära) rubriken ”Brott och straff”.

Boken kommer att få samma format som ”Upptäck Skatås” för att den skall vara enkel att ta med ut i skog och mark. I nuläget har boken följande struktur:

  • Inledning
  • Gamla Delsjövägen – den klassiska delsjöpromenaden
  • Herrskapsfolk och bönder
  • Torparliv
  • Friluftsliv och idrott
  • Brott och straff
  • Militären i det gröna
  • Från kvarndamm till vattenverk
  • Sagor och sägner kring Delsjöarna

Samtliga teman kommer säkerligen att vara med i den färdiga boken men kanske inte i denna ordning och kanske inte med dessa rubriker.

Källan till Delsjöområdets historia!