Hö skördas vid Delsjökärr

De stora öppna ytorna mellan Delsjökärr (Bertilssons stuga) och Lilla Delsjön har varit ängsmark som gett foder åt de båda torpens kreatur sedan åtminstone 1800-talets början. Men det är nu länge sedan det fanns några större djur på Delsjökärr som behövde vinterfoder. Den torka som drabbat landet denna vår och sommar har gjort att det blivit akut brist på foder och åter har ett intresse väckts att ta tillvara på det som stora öppna gräsytor kan ge, så även vid Delsjökärr där det nu samlats en liten skörd som skall läggas i en container på platsen.

Denna lilla insats från det gamla kulturlandskapet till det moderna jordbrukets behov visar att det är en god idé att hävda och bruka det äldre kulturlandskapet. Det finns många små ängs- och åkerytor i Delsjöområdet som skulle kunna brukas, gärna med äldre metoder. Det skulle ge liv åt landskapet, variation och upplevelser åt besökarna samt öka förutsättningarna för djur, växter och insekter att överleva – alltså stärka den biologiska mångfalden.

2 kommentarer

  1. Hej! Vi blev glada då vi gick förbi hö-högarna vid Bertlssons igår morse! Men tyvärr var högarna blöta och luktade mögel inuti så vill någon ha dem till foder är det bråttom att få ut budskapet och hantera dem direkt. Är de tänkta att skänka bönder? Blev osäker på budskapet i din hälsning, ”lägga hö i container”, varför/för/åt vem?

    Vänlig hälsning Gunilla HB, Gundla Mosse

    1. Hej Gunilla, det var ett antagande att någon var på väg att hämta hö på platsen. Synd om det är på väg att bli förstört!

Kommentarer är stängda.