Höstfärger

Vi är endast i mitten av juli och nu börjar löven gulna och falla av en del träd till följd av den långvariga torkan som började redan under våren. Vattennivåerna är låga och i exempelvis Svarttjärn når tjärnens yta inte över dämmet och därmed är Ormebäcken nedanför också torrlagd.

Detta bildspel kräver JavaScript.