”Obeskrivlig snusk vid göteborgarnas nya bad”

I fredags, midsommarafton, berättades här om att det nu är 50 år sedan badförbudet hävdes i Delsjöarna. Det var då inte en nyhet som stadens företrädare gick ut med i media, men givetvis nämndes det i tidningarna och bara några dagar senare var det flera hundra göteborgare som badade vid Teknikbacken, alltså det vi idag oftast kallar Delsjöbadet.

Men det var inte någon iordningställd badplats, det fanns inte några papperskorgar, tillräckligt med toaletter och inte någon livräddningsutrustning. Nedskräpningen vid den nya badplatsen var dessutom betydande och fick GT:s reporter, ingen mindre än Viveca Lärn, att den 3 juli skriva en artikel med rubriken ”Obeskrivlig snusk vid göteborgarnas nya bad” i stora svarta bokstäver.

Delsjöarna ligger nära Göteborgs centrum och det var och är enkelt att åka kollektivt ganska nära, även om det nästan omedelbart var de som efterfrågade en badbuss från spårvagnshållplatsen vid Welandergatan. Ett värre problem var nog nedskräpningen, bristen på toaletter och att det fanns endast en livboj men inte någon räddningsbåt vid Delsjöarna. Idrottsnämnden i Göteborg som hade hand om övriga kommunala friluftsbad hade inte fått i uppdrag att ta hand om Delsjön, uppgav inspektör Olsson till GT. Han hävdade att det var Skogsnämnden som hade hand om området, men han påpekade att i Delsjöområdet finns ju Bertilssons stuga om man behöver använda toaletten(!) Ett mycket märkligt påstående som visade att Olsson inte kände till området, det är ganska långt från Teknikbacken till Bertilssons stuga.

Skogsnämnden och jägmästare Tore Svensson söktes för en kommentar, men gick inte att nå per telefon. En annan jägmästare vid Skogssällskapet uttalade sig dock för GT och uttryckte oro för att antalet badande skulle öka kraftigt och ge än mer nedskräpning och kanske även konflikt med sportfisket.

”Detta är ju inte landet, sade några söndagsbadare till GT, utan en lämplig utflyktsort med bad för folk i Göteborgs centrum, främst de östra och södra stadsdelarna. Men fortsätter de badandes antal att öka, måste någonting göras för dem. Innan Delsjön förvandlas till en kloak.”

Hur många var det som besökte Delsjöns nya badplats under de följande åren? För att få svar på den frågan och även sätta antalet i relation till andra badplatser skall nu Statistisk årsbok för Göteborg användas. Givetvis rör det sig om skattningar då det inte funnits personal på plats och räknat alla besökare under sommaren, men denna statistik ger ändå en ganska tydlig bild av förhållandet mellan Delsjön (från 1971) jämfört med Härlanda tjärn och Västra Långvattnet. Det går även tydligt att skilja varma och badvänliga somrar från de med mer normalt och svalt väder!

I diagrammet nedan visas statistiken mellan 1968 och 1978, från och med 1971 finns uppgifter för Delsjön. Antalet besökare var under flera år långt större än vid Härlanda tjärn, som tidigare var den dominerande insjöbadplatsen i Göteborg. Sommaren 1976 är skillnaden mycket påtaglig då omkring 9500 besökte Delsjöbadet medan Härlanda tjärns badplats fick lite över 3000 besök.

Antal besök vid Delsjöns, Härlanda tjärns och Västra Långvattnets badplatser

Källa: Statistisk årsbok för Göteborg 1968-1978

Referenser

GT 3  juli 1968 ”Obeskrivlig snusk vid göteborgarnas nya bad” av Vivica Lärn.

Statistisk årsbok för Göteborg, Göteborgs stadskansli, Göteborg, 1968-1978.