Plåtade delsjöbrand larmade ej brandkår

Intet nytt under solen, brukar man ibland hävda och dagens berättelse ur Delsjöområdets historia tycks bekräfta detta talesätt. I vår egen tid där nästan alla går runt med smarta telefoner som har fantastiska möjligheter att ta både bilder och fånga händelser på film har lockat några att hellre ta bilder än att rädda liv, ibland har även räddningstjänsten hindrats av de som vill ta bilder. Men det är faktiskt inte något nytt, bara ett problem som vuxit i omfattning. Vid en skogsbrand 1954 i Delsjöområdet valde några personer att fotografera istället för att larma, trots att deras kameror helt saknade uppkoppling och bilderna knappast gav några ”likes” på sociala media!

”8-10 hektar av den vackraste delsjöterrängen härjades i går av eld som förorsakats av luntare. Området hade just blivit återbevuxet efter den stora branden 1947, då 100 hektar skogsmark förstördes härute, närmare bestämt vid Långvattnet norr om Lilla Delsjön. Branden lär omedelbart ha observerats av några vuxna personer som satt och drack kaffe när den började.

Istället för att tillkalla brandkåren påstås de ha sprungit omkring och fotograferat, vilket väckte stor indignation bland tillskyndande eldsläckare.

Brandkåren ryckte ut från Olskrokens station och från huvudstationen k. 14.50 och brandchef Grönvall ledde själv släckningsarbetet som försvårades en hel del av att det blåste ganska friskt härute på höjderna.

Släckningsarbetet pågick till omkring kl 20.30 på kvällen. Luntarna som vållade branden uppges ha varit en 17-års yngling och några småpojkar.

Förutom till branden vid Långvattnet fick brandkåren i går rycka ut till sex bränder varav två var i Syrhåla på Hisingen, där sammanlagt 4000 kvm. Gräs och ljung avbrändes. Brandchef Grönvall som personligen ledde släckningsarbetet vid den stora delsjöbranden i går ber att genom HT få rikta ett varmt tack till alla dem, både kvinnor och män, flickor och pojkar, som hjälpte till så effektivt att släcka elden.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 3 maj 1954)


Bilden i sidhuvudet visar en kontrollerad ljungbränning som utfördes 2008 på Getryggen. Foto: Per Hallén.