Klartecken för detaljplan vid Härlanda tjärn

Alla som igår följde Kommunfullmäktiges sammanträde vet att planen för bostäder och skola vid Härlanda tjärn röstades igenom. En analys av debatten i fullmäktige kommer inom kort här på Delsjöområdets historia, det är en viktig (och tragisk) händelse i områdets historia. De som förespråkade bebyggelsen och skolan trodde exempelvis att skolan skulle läggas på parkeringsplatsen, vilket är felaktigt. Större delen av skolan läggs på mark som idag utgörs av skogsmark.

Se även (via denna länk) denna nyhet från SVT Väst om fullmäktiges beslut.

Se även debatt och omröstning via denna länk. Du kan välja att gå direkt till ärende 13.