Följ Kommunfullmäktiges beslut om Härlanda tjärn idag på webb-TV

Idag (7 juni) klockan 16.30 skall Kommunfullmäktige i Göteborg sammanträda. På dagordningen står frågan om bebyggelse vid entrén till Härlanda tjärn.

Det är ganska osannolikt att Kommunfullmäktige kommer att gå emot Kommunstyrelsen som föreslagit att planen antas. Om planen går igenom återstår överklagan till Mark- och miljödomstolen.

Du kan även se debatten och omröstningen i efterhand via denna länk. Det är ärende nr 13 som är av intresse.