Skjutövning i Delsjöområdet 1911

Delsjöområdet har under lång tid används som övningsområde för militär och skytte. Utmed Gamla Boråsvägen finns ännu flera skjutbanor och det är planerat att dessa skall byggas ut då anläggningarna vid Högsbo skall stängas. Göteborgs skjutbanor skall koncentreras till Säve och Kallebäck (läs mer via denna länk). Tidigare har det även funnits en pistolskyttebana nära Svarttjärn i Delsjöområdets norra del.

Den övning som Göteborgs Fältskytteförening anordnade vintern 1911 behövde inte någon permanent anläggning. Istället övade man med skarp ammunition ute i området, något som inte skulle vara tillåtet idag! Uppslutningen bland föreningens medlemmar tycks dock ha varit dålig denna dag om man får tro rapporteringen i Göteborgs Aftonblad.

”Göteborgs Fältskytteförening anordnade i går en öfning i truppskjutning ute i trakten af Delsjön.

Skyttarne hade besatt ett krön nordvest om sjön och fienden väntades i riktning från Landvetter.

Första gången fick man öppna eld mot halffigurer som placerats på andra sidan en vik, omkring 800 meters afstånd. Hvarje skytt lossade här 6 skott. En grupps träff procent blef 64 proc., trots en mycket stark afdrift.

Efter några salvor mot den först synliga fientliga patrullen ansågs den försatt ur stridbart skick men så dök ännu en patrull upp i annan riktning. Skyttarne gjorde frontförändring och öppnade en ihärdig eld mot fienden, som denna gång markerades medelst tredjedelsfigurer. Afståndet var nu 400 meter och hvar och en sköt 10 skott. Nyssnämnda trupp nådde här en träffprocent på 50.

Ledare för denna öfning var löjtnant Einar Röing.

Antalet deltagare i går var — ja, man blir gladas, om man inte räknar efter. Inte ens den vanliga stamtruppen var fulltalig.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 februari 1911)

Bilden i sidhuvudet visar ett vykort från 1913, alltså nästan samtida med dagens berättelse. Vykortet förvaras hos Göteborgs stadsmuseum och finns tillgängligt via Carlotta.