”Skydda Skogen” lyfter fram hotet mot Härlanda tjärn

Skydda Skogen” är en ideell naturvårdsorganisation, vildad 2009, med fokus på skogen. I deras nättidning har jag (Per Hallén) nu lämnat ett bidrag i samarbete med journalisten Nils-Erik Norrby som bidragit med bland annat bilder. Nils-Erik är bosatt i Visby och har inte någon tidigare erfarenhet av Delsjöområdet, men värdet av området var ändå direkt uppenbart för honom under besöket vid tjärnen. Att det enbart skulle vara ”närboende” som intresserar sig för frågan, så som företrädare för byggnadsnämnden hävdat stämmer alltså inte! Det är viktigt att hotet mot entréområdet blir känt nationellt bland alla som arbetar för att skydda hotade naturmiljöer.

Texten kan du läsa via denna länk: http://skyddaskogen.se/sv/4552-kritik-mot-planer-att-exploatera-skogsmark-vid-haerlanda-tjaern-goeteborgs-stad

%d bloggare gillar detta: