Gubben Pistols Stig och andra ”nya” namn

Vid Kulturnämndens möte den 24 april beslutades om flera nya namn på stigar i Delsjöområdet. Det är Namnberedningen som föreslår nya namn och denna gång har jag (Per Hallén) haft rollen som rådgivare. Resultatet blev att ett antal nya namn skapades. Namnen syns ännu inte på några skyltar, men det lär vara en tidsfråga innan Park och Naturförvaltningen börjar att göra stigarnas namn synliga.

Vem var ”Gubben Pistol”? Den som har läst Stenströms klassiska hembygdsbok ”Örgryte genom tiderna” kanske kan minnas vad som finns att läsa i den andra delen på sidan 19: ”Strax ovan den odlade lyckan öster om parkområdet går gärdesgården mellan Skår och Storatorp. Där innanför synas resterna av grundmuren efter »gubben Pistols» hus. Pistol var soldat, i civila livet skomakare, samt hans rotenummer 100 och kallades vid regementet för »Hundra pistoler».” Att Pistol skulle ha haft rotenummer 100 stämmer inte, vilket Roger Andersson visat på (Andersson s.5), men det är riktigt att Pistol bodde i stugan under en period.

”Gubben Pistols” riktiga namn var Johannes (Johan) Jakobsson och han var från Tegneby på Orust där han föddes 1806. Han hade två bröder Olof Dristig, som avled redan 1835 och brodern Kortvett, som inte avsatt många spår i arkiven. Men den senare brodern skulle få en son, Johannes, mer känd som Almanackan (som du kan läsa mer om via denna länk), även Johannes sägs periodvis ha bott i Pistols stuga (Andersson s. 5, Stenström del II. s. 19)

Johannes Pistol Jakobsson skrevs in vid 1:a Bohusläns Båtmanskompani, 17 år gammal och tilldelades ett båtsmanstorp i Stala församling. Det var där han fick båtsmansnamnet Pistol och rotenummret var 54. Under sin tid som båtsman gifte han sig med Christina Carlsdotter och de fick dottern Anna Christina 1833. Av okänd anledning blev Johannes Pistol Jakobsson tvungen att lämna sin tjänst 1840 och därmed fick familjen söka nytt boende och nya sätt att skaffa sig sitt levebröd. Under tre år kom de att bo i Lundby församling innan de åter flyttade och hamnade i torpet Lyckan under Stora Torp. De delade stugan med ytterligare en familj. Kanske var det trängseln i bostaden som fick familjen att åter flytta när det blev möjligt att ta över torpet Näset, även det under Stora Torp. Johannes Pistol Jakobssons familj växte när dottern Anna flyttade hem tillsammans med sin man Johannes Ekman omkring 1857, åter blev det alltså trångt i stugan. Några år senare uppfördes ett nytt torp, Nybygget, som låg närmare Skår och är den stuga som har kallats Pistols stuga. Johannes Pistol Jakobsson med familj flyttade dit tillsammans med dotterns familj flyttade in i det nya torpet 1862. Där bodde de tillsammans fram till 1870 då Johannes Pistol Jakobsson med hustrun Christina flyttade ännu en gång, tillbaka till torpet Lyckan. Där skulle Christina ett knappt år senare drabbas av lungsot (tuberkulos), som även var orsaken till att deras yngsta son några år tidigare avlidit. Änkemannen Pistol ville inte leva ensam utan några år senare gifte han sig med Stina Lundberg, som var 24 år yngre än änkemannen. Deras äktenskap varade i blott två år innan även Johannes Pistol Jakobsson föll offer för lungsoten och avled den 16 december 1880 på torpet Lyckan. Han hade då hunnit bli 74 år gammal. (Andersson s. 5)

Gubben Pistols Stig. Till vänster om stigen syns resterna av husgrunden till Nybygget – Pistols stuga. Foto: Per Hallén 2018.

Namnberedningens motivering till de nya namnen

Utöver namnberedningens text har länkar till ytterligare information här på Delsjöområdets historia lagts till.

Skogshagestigen, Torp, SDF Örgryte-Härlanda Namnet Skogshagen finns med på kartan över Stora Torp från 1815. Namnet minner om den första ”trädskolan” på Stora Torp. Dess äldsta del låg i skogen invid dagens ”Örgryte Torp”. Där odlades träd för både trädgården och för plantering på de trädlösa markerna närmast gården.

Hästhagestigen, Skår, SDF Örgryte-Härlanda Namnet Hästhagen finns med i husförhörslängderna över Örgryte socken under 1840-talet, som namn på ett torp, och återkommer sedan på skifteskartan. Efter skiftet flyttades torpet till en plats nära det 9:e hålet på dagens golfbana. Torpet fanns kvar till 1940-talet. Mer om torpet Hästhagen finns att läsa via denna länk.

Lilla Torps Hage, Delsjön, SDF Örgryte-Härlanda Namnet finns beskrivet i Stenströms bok ”Örgryte genom tiderna” del II s. 30. Förklaringen är att det var en del av Lilla Torps utmarker och där fanns en beteshage, samt en torvmosse. Hagen har jag skrivit om i detta inlägg från 2012, finns att läsa via denna länk.

Gubben Pistols Stig, Skår, SDF Örgryte-Härlanda Efter torparen Johan (Johannes) Pistol (? -1880) som byggde ett torp 1861. Grunden finns fortfarande kvar. Per Hallén skriver: ”Nybygget kallades ibland för ’gubben Pistols hus’, orsaken till detta var givetvis att Pistol var en av de första som bosatte sig i stugan. Du kan läsa mer om Pistols stuga via denna länk.

Korpbergsstigen, Torp, SDF Örgryte-Härlanda Stigen går vid foten av Korpberget (efter fågeln). Det finns berättelser om hur Conrad Ekman klättrade efter ägg och föll illa och skadade sig (Stenström del II s. 28). Stigen går även igenom den stora Skogshagen. Korp häckade på berget senast sommaren 2017.

Färgeåsstigen, Torp, SDF Örgryte-Härlanda Färgeåsberget omnämns i domboken för Sävedals härad 1780. Namnet betyder ”rygg”, enligt Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län II, tredje häftet. Om åkerlämningar på Färgeåsen finns lite mer att läsa via denna länk.

Kolmadsstigen, Skår, SDF Örgryte-Härlanda Kolmaden var den första stora intagan (uppodlingen) som Stora Torps ägare lät utföra på utmarkerna 1775 (på Kuhlemaden). I Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län II, andra häftet, s. 87 hävdas att namnet kommer av kolbränning. Vid Kolmaden fanns ett torp redan 1768, kallat Margretetorp på kartan från år 1814. Mer finns att läsa om Kolmaden via denna länk.

Bengtstorpsstigen, Skår, SDF Örgryte-Härlanda Bengtstorpet byggdes 1813 och det var torpare Bengt Larsson som var dess första invånare, det är högst sannolikt att det var han som gav namnet åt torpet. Dagens Bengtstorp är uppfört under sent 1800-tal. Det hus Bengt bodde i låg på andra sidan stigen, boningshus och ekonomibyggnader var då sammanbyggda i en länga. Mer om Bengtstorpet finns via denna länk.

I sidhuvudet har det enda kända fotografiet (det är från 1880 eller tidigare) av torparen Pistol lagts in över kartan med de nya namnen på stigarna. Fotografiet är hämtat ur Mannström1922.

Referenser

Andersson, R. Bland Torp och Herrgårdar. Sammanställning av artiklar i Skatåsbladet 1995-98. Utgiven av Roger Andersson i samarbete med Skatås Motionscentral. 1998.

Lindroth, H. Ortnamnen i Göteborgs och Bohuslän II. Ortnamnen på Göteborgs stads område jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Göteborg. Utgiven i 3 häften 1925, 1927, 1929.

Mannström, Oscar, Oscar Ekman 1812-1907: en minnesbok på grundvalen av brev, dagböcker och andra dokument, Stockholm, 1922.

Stenström, F. Örgryte genom tiderna. Del I-II. Göteborg 1920-24.