Nytt tak på ”herrskapsstallet”

Det pågår åter reparationer vid Stora Torps ekonomibyggnader. Just nu läggs nytt tak på det så kallade ”herrskapsstallet” där det sedan länge funnits en hönsgård. Denna byggnad har inte bara innehållit stall, det fanns även boningsrum vilket skorstenen vittnar om. Denna byggnad är liksom tidigare stall och före detta ladugård i behov av upprustning. Väggarna målades 2014 men taket åtgärdas alltså först i år..  Troligen är delar av denna byggnad äldre, eller åtminstone är materialet äldre, då det finns timrade delar av huset. Dessa kan vara äldre än 1850-51 då byggnaderna här i övrigt uppfördes.

Nytt tak på ”herrskapsstallet”, foto: Per Hallén 2018.