Byggnadsnämnden godkände planen för skola och bostäder vid Härlanda tjärn

Vid dagens möte i Byggnadsnämnden godkändes, utan votering, tjänstemannaförslaget om skola och bostäder vid Härlanda tjärn (se förslaget via denna länk).

I förra veckan skickades information om beslutet kring Delsjöområdets gränser från den 12 november 1970 till samtliga ledamöter i Byggnadsnämnden, några svarade och tyckte det var intressant men uppenbarligen är det svårt för att dra slutsatser utifrån information! Nu innebär inte dagens beslut att det blir en ödeläggelse av området vid Härlanda tjärn med omedelbar verkan. Det beslut som togs av staden kring gränserna 1970 kommer att kommuniceras till alla ledamöter i kommunfullmäktige som eventuellt före sommaren skall fatta beslut. Det är givetvis en utmärkt idé om alla de över 400 som redan lämnat in synpunkter också kontaktar kommunfullmäktigeledamöterna och berättar om vad området betyder och vilken fara det innebär för hela Delsjöområdet om denna plan genomförs.

Hur hittar du kommunalråden i Göteborg? Via denna länk.

Än är Härlanda tjärn ej förlorat (för att anknyta till den polska nationalsången), det är av stor vikt att alla Delsjöälskare gör sina röster hörda hos de som har den verkliga makten i staden.