Blåklädda rövare i Kallebäck

Idag är trakten kring den gamla Boråsvägen en ganska fridfull plats, skottlossningar förekommer men endast inne på skjutbanorna. Annat var det under 1800-talets början när vägen var huvudvägen mellan Göteborg och Borås. I de branta backarna invid Kallebäck fanns lämpliga platser att överfalla de långsamma hästdragna vagnarna som kämpade sig upp mot krönet. Den värsta perioden av dem alla var troligen tiden mellan åren 1814 och 1815. Då härjade ett mycket brutalt rövar band utmed denna vägsträcka under ledning av Anders Ferm, en av de farligaste brottslingarna i landet.

Carlstens fästning. Foto: Per Hallén 2017.

Anders Ferm och sexton andra ytterst farliga brottslingar hade lyckats rymma från Carlstens fästning i november månad år 1814. Tolv av fångarna var dömda till livstid och fyra till två års fängelse. Redan vanliga rymlingar var farliga men när hela sexton av landets farligaste brottslingar samtidigt var på fri fot gick det en våg av skräck bland befolkningen i Västsverige.

Här satt en av de mest berömda fångarna på Carlstens fästning. Det var ut celler likt denna som Anders Ferm och hans kumpaner lyckades fly. Foto: Per Hallén 2017.

Det skulle dröja två och ett halvt år innan samtliga förrymda fångar var återförda till fästningen.(Krantz s 206-213) Under tiden i frihet hade en av rymlingarna gömt sig i sandhålorna och torpen vid Kallebäck. Det var Anders Ferm, ledare för gruppen samt hans kumpaner Haggren och Blomberg. Under hösten år 1815 var de mycket aktiva och rånande bland annat postiljonen Johan Hasselqvist och det ledde till att några av sockens nämndemän, Börjesson och Lundberg beslöt sig för att ingripa. Beväpnade med påkar begav de sig ut mot Kallebäck. De valde Mattesmessodagen, då det hade varit marknad vid Heden. De kunde vänta sig att rövarna då skulle vara på plats eftersom det rörde sig många människor med mycket pengar på vägen en marknadsdag. Bedömningen visade sig vara riktig. Vid en sandhåla intill ”Grönvalls”, det vill säga strax nedanför Kallebäcks skola, stötte man på Ferm och hans kumpaner samt en kvinna i deras sällskap. Alla de misstänka rövarna uppgavs ha burit blå kläder.

Rövarbandet gav sig inte utan strid och Börjeson höll på att förlora livet när en kniv skar upp större delen av hans arm. Rövarna kunde dock till slut övermannas och överlämnades till polisen i Göteborg. Kniven togs i beslag och uppges i domboken vara förvarad på poliskammaren.(Domboken hösten 1815)

Den moderna vägen, från 1914 går till vänster, i sluttningen snett till höger i bild går den ”gamla” gamla Boråsvägen. Både motlut och nittiogradiga kurvor gjorde givetvis att färden gick långsamt. Foto: Per Hallén 2013.

Referenser

Landsarkivet i Göteborg

Sävedals häradsrätt, domboken 1815.

Litteratur

Krantz, C. Under järnkronan: ett kapitel i svensk kriminalhistoria. Stockholm 1963.