Skårs herrgård illa brandskadad

Skårs gårds huvudbyggnad, uppförd under 1700-talet, står ännu kvar mitt bland bebyggelsen som uppfördes under 1900-talet. Men den 30 september 1954 var det nära att byggnaden gick förlorad.

”Hela sin produktion varibland fanns en tavla som varit under arbete i sju år miste en konstnär under en eldsvåda i Skår på onsdagseftermiddagen. Branden bröt ut på vinden till Skårs mer än 150 år gamla gård, närmare bestämt i kokvrån intill en gammal anrik målarateljé där många göteborgsmålare bott under tidernas lopp. För tillfället innehades ateljén av konstnären John Lundberg som fick ett mycket stort antal tavlor, teckningar och annan konst förstört.

Några barn som lekte på skolgården till Skårs skola upptäckte elden och gjorde sin lärare, Stig Persson, uppmärksam på den. Johan Lundberg som målade i ateljén hörde en stark smäll och upptäckte på så sätt att det brann. Det brunna värderas till 100 000 kr.

– Endast några minuter efter att elden brutit ut slog höga lågor ut genom ateljéfönstret i taket, vilket sprängts. Hela vindsvåningen övertändes, och det såg ut som om ingen brandkår skulle kunna rädda huset, berättar folkskollärare Stig Persson. I all hast började man rädda så mycket bohag som möjligt, men det var endast möjligt att få ut det som fanns på nedra botten. I andra våningen täckte man över möblerna med presenningar för att minska skadorna.

Brandkåren alarmerades från flera brandskåp. Utryckningen skedde från huvudstationen, Heden och Olskroken. Genom ett intensivt arbete lyckades man begränsa elden till vinden där ateljén låg. Brandmännen tvingades bryta upp stora delar av taket och väggarna för att komma åt den pyrande elden, som slog ut i hela övre delen av huset. I början av eldsvådan regnade takpannorna från det delvis nylagda taket. Ett otal slangledningar lades ut.

Enligt polisens undersökningar igår är det ej klarlagt hur branden uppkommit, endast att den börjat i konstnärens kokvrå. Elplattan stod på, men endast om något brännbart fallit ner på den, kan plattan ha orsakat elden.

Foto: GHT 30 september 1954

Johan Lundberg målade i sin ateljé, då branden blossade upp och först sedan elden fått ordentligt fäste i väggarna, upptäckte han vad som stod på. Han larmade då omedelbart brandkåren. Samtidigt kom larm från skolan och från en passerande chaufför. Det är staden som äger huset, varav följer att försäkringen innebär en viss självrisk. I husets bottenvåning finns en barnkrubba för 40 barn, men när elden utbröt befann sig barnen utomhus, varför det aldrig var någon fara för dem.

Skårs gård hör till de mer värdefulla gamla trähusen i staden och har varit föremål för undersökningar och uppritningar. Huset renoverades av staden för någon tid sedan, och då lades bl.a. taket om. Om det visar sig möjligt att bygga om huset, vilket förefaller utförbart enligt vad brandkårens undersökningar givit vid handen kommer man nog försöka återställa huset i dess ursprungliga skick, d.v.s. ta bort allt 1800-talspåhäng, bl.a. trapphuset.

I detta sammanhang kan nämnas att beredningen för Natur och Kultur nyligen begärt medel av DK:s andra avdelning för restaurering av det till Skår hörande lusthuset. Restaureringen skulle kosta 1 700 kronor.

Skår har i forna tider innehafts av kända göteborgsfamiljer, exempelvis Mindens, Lambergs, Coopmans, Lyckholms. Den mest bekanta ägaren var emellertid Elisabeth Lindner, en skön och rik byggmästare dotter som höll hov för tidens konstnärer, och författare, Molin, Bjursten m.fl. Sedermera slog hon emellertid om, blev lika girig som hon förr varit givmild och dog som miljonärska i smuts och vanvård. (GHT 1954-09-30)

Bilden i sidhuvudet och texten är hämtade ur GHT 1954-09-30,

Referens

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning (GHT)