Bilder från det nya reningsverket vid Brudaremossen

I december förra året berättade jag om det planerade nya reningsverket vid Brudaremossen och den 20:e februari kom beskedet att bygget hade påbörjats. Ett par områden nedanför Brudaremossens gamla sopberg har nu hägnats in och ute i den tidigare mossen, som de senaste åren varit en reningsdamm, har ett område omgärdats med pålar. Bygget skär av en tidigare gångväg, men en alternativ väg har byggts utanför reningsverkets område. Idag (7 april) besöktes platsen och resultatet blev ett mindre bildspel för er som ännu inte haft möjlighet att se platsen själva. Givetvis kommer det att följas upp med fler bilder vartefter reningsverket växer fram.

Detta bildspel kräver JavaScript.